Νέα θέση εργασίας στο IAB Hellas

    Από: Startup Team

Το IAB Hellas (Interactive Advertising Bureau – Οργανισμός Διαδραστικής Επικοινωνίας), το ελληνικό γραφείο της παγκόσμιας Ένωσης για το διαδικτυακό οικοσύστημα της διαφήμισης και του Interactive Marketing, αναζητεί γενικό διευθυντή με έδρα την Αθήνα.

Σκοπός της θέσης:

Αναφέρεται στη Διοικούσα Επιτροπή και έχει ως κύριο ρόλο τη διοίκηση του Οργανισμού σε όλους του τομείς, ασκώντας εποπτεία και ηγεσία.

Συνοπτική Περιγραφή θέσης:

Συμβάλλει στον σχεδιασμό και κατόπιν εγκρίσεως, διευθύνει όλες τις ενέργειες για την επίτευξη των στόχων του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου (business plan) του Οργανισμού.

Εμπειρία και Ικανότητες κατόχου θέσης:

Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση στον χώρο της διαφήμισης ή των ΜΜΕ, 7-10 χρόνια τουλάχιστον.

Πολύ καλές γνώσεις διοίκησης

Άριστες ικανότητες οικονομικής ανάλυσης των εμπορικών δεδομένων

Γνώση και εμπειρία της ελληνικής αγοράς

Γνώση Νέων Τεχνολογιών και digital

Τυπικά Προσόντα

Πτυχίο Ανώτατης Σχολής / επιθυμητό master

Άριστη γνώση της αγοράς επικοινωνίας και ειδικά του ψηφιακού κομματιού

Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Απαιτούμενες Δεξιότητες

Ηγεσία & Επικοινωνία- Στρατηγική σκέψη – Εμπορική αντίληψη –

Προσαρμοστικότητα – Ευελιξία – Αποτελεσματικότητα και διοίκηση με πρακτικό και παραδειγματικό τρόπο (Hands-on) – Οργανωτικές ικανότητες – Δημιουργικότητα – Ομαδική Εργασία

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείσθε να υποβάλετε / αποστέλλετε στο info@iab.gr

Πηγή: advertising.gr