Η ΕΥΔΑΠ προχωρά σε 250 νέες προσλήψεις μετά από δημόσια κλήρωση

    Από: Startup Team
  1. Τεχνικές Ειδικότητες : 80 φοιτητές/τριες (Μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων: Πολιτικοί, Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Χημικοί, Ηλεκτρονικοί, Αρχιτέκτονες, Τοπογράφοι και άλλες συναφείς ειδικότητες)
  2. Θετικών Επιστημών : 20 φοιτητές/τριες (Χημικοί, Βιολόγοι, Στατιστικοί, Γεωλόγοι, Περιβάλλοντος, Γεωγράφοι και άλλες συναφείς ειδικότητες)
  3. Οικονομικών Επιστημών: 20 φοιτητές/τριες (Marketing, Εφοδιαστικής Αλυσίδας και άλλες συναφείς ειδικότητες)
  4. Διοικητικών Επιστημών : 53 φοιτητές/τριες (Διοίκηση Επιχ/σεων, Δημόσια Διοίκηση, Πολιτικών Επιστημών και άλλες συναφείς ειδικότητες)
  5. Πληροφορικής : 25 φοιτητές/τριες
  6. Νομικών Επιστημών: 7 φοιτητές/τριες
  7. Επιστημών Υγείας : 5 φοιτητές/τριες
  8. Θεωρητικών Επιστημών & Λοιπών Επιστημών: 40 φοιτητές/τριες (Κοινωνικών Επιστημών, Μ.Μ.Ε., Βιβλιοθηκονομίας και άλλες ειδικότητες που δεν υπάγονται στις ανωτέρω επτά (7) ειδικότητες).

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο αριθμός των αιτήσεων έφτασε τις 4.032, υπερβαίνοντας τον αριθμό θέσεων για κάθε κατηγορία γνωστικού αντικειμένου. Τα αποτελέσματα της δημόσιας κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε καθώς επίσης και οι επιλαχόντες, είναι διαθέσιμα εδώ.

Πηγή: epixeiro.gr