Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία αναζητά Υπεύθυνο Ανάπτυξης Πωλήσεων

    Από: Startup Team

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για την επιτυχή υλοποίηση του πλάνου ανάπτυξης πωλήσεων στην περιοχή της Πάτρας, εστιάζοντας στην αποτελεσματική ανάπτυξη και διαχείριση του πελατολογίου και εφαρμόζοντας εστιασμένες ενέργειες ενεργοποίησης του καναλιού.

Προφίλ Υποψηφίου:

  • Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης AEI/TEI
  • Προϋπηρεσία 1-3 ετών σε οργανωμένο περιβάλλον πωλήσεων επιθυμητή
  • Ευχέρεια στη χρήση προγραμμάτων Ms Office
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
  • Πάθος και ακεραιότητα
  • Προσωπική παρακίνηση, ομαδικό πνεύμα
  • Ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού

Η εταιρία προσφέρει:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και κινήτρων με συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη

Προοπτικές ανάπτυξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, πρόσθετη ιατροφαρμακευτική κάλυψη και ασφάλεια ζωής

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους έως 19/07/2019.

Πηγή: epixeiro.gr