Νέα θέση εργασίας στη Huawei

    Από: Startup Team

Η Huawei Technologies αναζητά Account Manager.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για τα παρακάτω:

  • Επίτευξη ή υπέρβαση των τριμηνιαίων στόχων, καθώς και επίτευξη της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης κερδοφορίας στην ελληνική αγορά.
  • Διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου κατανόησης των επιχειρηματικών λύσεων που προσφέρει η Huawei.
  • Ικανότητα καθορισμού και εκτέλεσης δημιουργικών στρατηγικών με σκοπό την ανάπτυξη της εταιρείας και την πρόσβαση σε νέες αγορές.
  • Ολοκληρωμένη διαχείριση του business development και των πωλήσεων.
  • Διατήρηση και ανάπτυξη της βάσης δεδομένων των πελατών.
  • Δημιουργία και διατήρηση αποτελεσματικών σχέσεων με τους συνεργάτες.

Περισσότερες πληροφορίες για τη θέση μπορείτε να βρείτε εδώ.