Νέα θέση εργασίας στην Career In Progress

    Από: Startup Team

Career In Progress (www.careerinprogress.gr) είναι μια εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στους τομείς της Αναζήτησης Εργασίας, του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Ανάπτυξης Επιχειρηματικής Ιδέας.

Για λογαριασμό Συνεργάτη της, Εταιρείας Παροχής Λογιστικών, Φοροτεχνικών & Οικονομικών Υπηρεσιών στο κέντρο της Αθήνας, ζητά να καλύψει τη θέση:

Λογιστή Α’ Τάξης

Ο/Η υποψήφιος/υποψήφια θα αναλάβει τους παρακάτω ρόλους:

 • Τήρηση βιβλίων (απλογραφικά-διπλογραφικά)
 • Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, φόρου εισοδήματος, κ.λπ.
 • Έκδοση μηνιαίων αναφορών ελέγχου δαπανών και εταιρικής πληροφόρησης (reports)
 • Συμφωνίες πελατών – προμηθευτών, μητρώου παγίων, ΜΥΦ κ.ά.

Αναζητούμε έναν/μια Επαγγελματία με υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας και:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης
 • 5+ έτη εμπειρίας σε οργανωμένο λογιστήριο
 • Κάτοχος Άδειας Λογιστή Α’ Τάξης
 • Άριστη γνώση ΕΛΠ, ΦΠΑ , ΦΜΥ, ΚΦΑΣ, φορολογίας εισοδήματος
 • Άριστη γνώση ΚΦΕ, ΚΦΔ
 • Γνώση τήρησης βιβλίων Β & Γ κατηγορίας
 • Απαραίτητη η γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση Η/Υ και προγραμμάτων MS Office
 • Ανεπτυγμένες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Άριστη γνώση φορολογικών διαδικασιών και υποχρεώσεων
 • Άριστη γνώση λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας
 • Γνώση των προγραμμάτων της Εpsilon Net θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

Τι προφέρει η εταιρία:

 • Σταθερό μισθό βάσει προσόντων
 • Πλήρης απασχόληση
 • Ασφαλιστική κάλυψη
 • Εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον


Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο jobs@careerinprogress.gr με την ένδειξη
(Λογιστής ­Α_Τάξης).