Προσλήψεις από την Career In Progress

    Από: Startup Team

Career In Progress (www.careerinprogress.gr) είναι μια εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στους τομείς της Αναζήτησης Εργασίας, του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Ανάπτυξης Επιχειρηματικής Ιδέας.

Για λογαριασμό Συνεργάτη της, Ομίλου Φαρμακευτικών Εταιριών με έδρα την Αθήνα, αναζητά για την περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης:

Προϊστάμενο/η Ιατρικών Επισκεπτών

Ο πελάτης μας:

Με παρουσία για περισσότερα από 55 χρόνια στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων, πλήθος βραβεύσεων και εξυπηρετώντας την ιατρική επιστήμη με πάθος, δημιουργικότητα και ήθος, ο πελάτης μας αναζητά έναν/μία Υποψήφιο/α με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Ο/Η υποψήφιος/υποψήφια θα αναλάβει τους παρακάτω ρόλους:

 • Την οργάνωση, το συντονισμό και τον έλεγχο των ιατρικών επισκεπτών
 • Την εκπαίδευση και την αξιολόγηση των ιατρικών επισκεπτών
 • Τη διαχείριση και την επίλυση καθημερινών προβλημάτων
 • Ανάλυση των αναγκών της περιοχής και σύνταξη προτάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξή της
 • Παρακολούθηση δραστηριότητας του ανταγωνισμού, καθώς και διαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση για τα προϊόντα του κλάδου
 • Συγγραφή Εκθέσεων Αναφοράς και Παρουσιάσεων

Αναζητούμε έναν/μια Επαγγελματία με υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας και:

 • Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Δημόσιας Υγείας, Φαρμακευτικής ή παρεμφερούς κατεύθυνσης
 • 7+ έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση με αποδεδειγμένα αποτελέσματα ανάπτυξης και διαχείρισης ομάδας
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Αποδεδειγμένες διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες με αναφορά αποτελεσμάτων
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα

Τι προσφέρει η εταιρεία: 

 • Σταθερό μισθό βάσει προσόντων
 • Bonus βάσει μηνιαίων στόχων
 • Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση σε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο jobs@careerinprogress.gr με την ένδειξη (Προιστάμενος_Ιατρ_Επισκεπτών).