Τα Επαγγέλματα με Μέλλον: Πώς βλέπει ο ΣΕΒ την επόμενη μέρα στην αγορά εργασίας

    Από: Startup Team

Σε πρώτο πλάνο βάζει ο ΣΕΒ το μέλλον της εργασίας και τους κλάδους με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην εποχή της λεγόμενης 4ης βιομηχανικής Επανάστασης, μέσω της νέας πρωτοβουλίας του για τις Νέες Δεξιότητες και τα Επαγγέλματα με Μέλλον.

«Η σύγχρονη παιδεία είναι καταλύτης ανάπτυξης», τόνισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Θεόδωρος Φέσσας, σε συνέντευξη Τύπου που διοργανώθηκε την Τετάρτη με αφορμή την πρωτοβουλία αυτή. Ο ΣΕΒ, σημείωσε ο κ. Φέσσας, υπογράμμισε τη σημασία της μεταρρυθμιστικής πρόκλησης που προκύπτει από τη νέα ατζέντα για την εργασία στο μέλλον, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού κράτους και επιχειρήσεων, και στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι το  διαρθρωτικό πρόβλημα των αστοχιών της τεχνικής, τεχνολογικής και επαγγελματικής μας εκπαίδευσης και κατάρτισης, σηματοδοτεί την αποτυχία του εκπαιδευτικού μας συστήματος να ευθυγραμμιστεί με τις σημερινές παραγωγικές προκλήσεις.

Βασική πρόταση του ΣΕΒ είναι να αναστραφεί το φαινόμενο της έλλειψης καταρτισμένου προσωπικού, όπως καταδεικνύουν τα ευρήματα πρόσφατων ερευνών του.

Οι ευκαιρίες υπάρχουν, αλλά δεν αξιοποιούνται

831 επιχειρήσεις με απασχόληση μεγαλύτερη των 30 ατόμων και συνολικά περίπου 150 χιλιάδες εργαζόμενους, περιέλαβε έκθεση του ΣΕΒ στο β’ εξάμηνο του 2018 αναφορικά με το κατά πόσο το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ελληνικών επιχείρηση.

Το παράδοξο, με βάση τα ευρήματα της έκθεσης, ήταν ότι το 36% των επιχειρήσεων, αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πλήρωση κενών θέσεων εργασίας. Το ποσοστό είναι 46% για τις περισσότερο εξωστρεφείς (δηλαδή αυτές που εξάγουν πάνω από 50% της παραγωγής τους) αλλά και για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις σε ποσοστό 45% του δείγματος. Οι κλάδοι με το εντονότερο πρόβλημα είναι της ενέργειας (49%) και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (42%). Λιγότερο έντονη δυσκολία πλήρωσης κενών θέσεων έχουν οι επιχειρήσεις της αγροδιατροφής (37%) και των δομικών υλικών (35%) και ακόμα μικρότερη στις επιχειρήσεις logistics (30%) και υγείας – φαρμάκου (29%).

Η έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων αναφέρεται ως ο σημαντικότερος λόγος δυσκολίας πλήρωσης των κενών θέσεων εργασίας (27,7%). Ακολουθούν η έλλειψη της απαιτούμενης εργασιακής εμπειρίας (21,3%), η απομακρυσμένη γεωγραφικά θέση της επιχείρησης (12,4%) και η έλλειψη των απαιτούμενων τυπικών προσόντων (11,5%).

Η έλλειψη δεξιοτήτων είναι  μεγαλύτερο πρόβλημα από την έλλειψη τυπικών προσόντων

Πάνω από 1 στις 4 επιχειρήσεις (27.7%) αξιολογεί την έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων ως τη σημαντικότερη δυσκολία στην πλήρωσης κενών θέσεων εργασίας. Αντίθετα, η έλλειψη τυπικών προσόντων αξιολογήθηκε ως σημαντικός λόγος από το 11.5% των επιχειρήσεων (11,5%). Είναι δε ακόμα μικρότερο πρόβλημα για τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις (8,3%) και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις (7,2%).

Ελλείψεις δεξιοτήτων και στους ήδη απασχολούμενους

Σημαντικές ελλείψεις καταγράφονται ως προς τις τεχνικές / επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες. Περίπου το 46% των επιχειρήσεων εντοπίζει ελλείψεις σε τρεις σημαντικές κατηγορίες επαγγελμάτων :Στους «Τεχνικούς», τους «Ειδικευμένους Τεχνίτες» και τους «Χειριστές Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων».

Υπάρχουν επαγγέλματα που μπορούν να διασφαλίσουν το εργασικό μέλλον

Παρότι η ζήτηση για τεχνικά επαγγέλματα είναι σημαντική, παραδοσιακά, η συντριπτική πλειονότητα των νέων (και των οικογενειών τους) στοχεύει σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα στην ανώτατη εκπαίδευση.

Υπάρχουν, όμως,  επαγγέλματα με μέλλον, ειδικότητες και δεξιότητες που θα χρειασθεί η ελληνική οικονομία για να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Στην εκστρατεία ενημέρωσης του ΣΕΒ «Η Ελλάδα παράγει: Επαγγέλματα με μέλλον», παρουσιάστηκε η καθημερινότητα σε επαγγέλματα που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις προκλήσεις των επιχειρήσεων σήμερα. Επίκεντρο είναι οι εργαζόμενοι και οι βιωματικές εμπειρίες τους σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Μηχανικός Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων
Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού
Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων
Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
Τεχνικός Αυτοματισμών
Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων
Εργοδηγός κλάδου εξόρυξης
Στέλεχος προώθησης εξαγωγών
Στέλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Χειριστής μηχανημάτων έργου

Γιατί αυτά τα 11 επαγγέλματα;

  • Σε αυτά απασχολούνται περισσότεροι από 240.000 εργαζόμενοι. Οι 80.000 περίπου από αυτούς απασχολούνται στη μεταποίηση και σε άλλους δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας,
  • Το σύνολο σχεδόν των εργαζομένων απασχολείται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης,
  • Οι μισθοί και η απασχόληση έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και η βελτίωση αυτή έχει επιτευχθεί με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στο σύνολο της οικονομίας,
  • Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξεύρεσης κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού,
  • Οι προβλέψεις για την εξέλιξη της απασχόλησης είναι ευοίωνες για πολλά από αυτά,
  • Βρίσκονται στο προπύργιο της τεχνολογικής εξέλιξης.

Πηγή: fortunegreece.com