Θέση εργασίας από την Career In Progress

    Από: Startup Team

Η Career In Progress (www.careerinprogress.gr) είναι μια εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στους τομείς της Αναζήτησης Εργασίας, του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Ανάπτυξης Επιχειρηματικής Ιδέας.

Για λογαριασμό Συνεργάτης της, Οδοντιατρείου Γενικής και Αισθητικής Οδοντιατρικής στην περιοχή της Αθήνας, ζητά να καλύψει τη θέση:

Υπαλλήλου Γραμματειακής Υποστήριξης

Κύρια Καθήκοντα:

 • Να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργεία του ιατρείου: Οργάνωση ραντεβού, εξυπηρέτηση και υποδοχή πελατών
 • Να φροντίζει για τη λήψη του ιστορικού των ασθενών με σκοπό την ορθή ενημέρωση του οδοντιάτρου
 • Να προβαίνει στις απαραίτητες συνεννοήσεις με οδοντοτεχνίτες και προμηθευτές
 • Να εξασφαλίζει την τήρηση της ασφάλειας και υγιεινής του χώρου εργασίας
 • Να καταγράφει τα αποθέματα και τις ελλείψεις των αναλώσιμων υλικών και να διεκπεραιώνει τις απαραίτητες παραγγελίες
 • Να μεριμνά για την αποστείρωση των εργαλείων και τη συντήρηση μηχανημάτων

Αναζητούμε έναν/μια Επαγγελματία με υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας και:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ ΙΕΚ
 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση (προαιρετική)
 • Γνώση του προγράμματος DentalWin θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
 • Άριστη γνώση στη χρήση MS Office
 • Άριστη γνώση Αγγλικών (επιπέδου Lower)
 • Εχεμύθεια (τήρηση ιατρικού απορρήτου)
 • Υπευθυνότητα και πελατοκεντρική αντίληψη
 • Ευγενική προσωπικότητα, άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Διάθεση για συνεχή μάθηση και ικανότητες συνεργασίας

Τι προσφέρει η εταιρεία:

 • Άριστες συνθήκες εργασίας σε ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Καθημερινή πενθήμερη 4ωρη εργασία με σταθερό ωράριο (απογευματινές ώρες)
 • Βασικός μισθός και ασφάλιση
 • Σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης

 

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο jobs@careerinprogress.gr με την ένδειξη (Υπάλληλος_Γραμματειακής Υποστήριξης).