Θέση εργασίας από την Career In Progress

    Από: Startup Team

Η Career In Progress (www.careerinprogress.gr) είναι μια εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στους τομείς της Αναζήτησης Εργασίας, του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Ανάπτυξης Επιχειρηματικής Ιδέας.

Για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών επικοινωνίας, με εστίαση στους τομείς περιβάλλοντος και κοινωνικής προσφοράς, αναζητά Στέλεχος Οικονομικής Διεύθυνσης για την περιοχή της Αθήνας. 

Περιγραφή θέσης:

Η θέση αναφέρεται στον Υπεύθυνο Οικονομικής Διεύθυνσης.

Ο υποψήφιος θα αναλάβει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Έκδοση, παραλαβή, μέριμνα καταχώρησης στο Πρόγραμμα Εμπορικής Διαχείρισης (ERP) και αρχειοθέτηση παραστατικών εσόδων, εξόδων και σχετικών ταμειακών κινήσεων (κατά περίπτωση)
 • Τήρηση του Ταμείου της εταιρείας και των Καρτελών Πελατών – Προμηθευτών (Απαιτήσεις – Οφειλές)
 • Συμμετοχή στη διαδικασία σύνταξης και σύναψης συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και όλων των συναλλασσόμενων με αυτήν
 • Συνεργασία με εξωτερικό λογιστικό γραφείο για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων την διεκπεραίωση όλων των υποχρεώσεων της εταιρείας προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και λοιπούς φορείς
 • Πραγματοποίηση εξωτερικών εργασιών (π.χ. τράπεζες, εφορία, Πρωτοδικείο) και διαχείριση των απαιτήσεων
 • Υποστήριξη δραστηριοτήτων τήρησης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας (π.χ. ερωτηματολόγια πελατών, αξιολόγηση προμηθευτών κλπ.).

 

Αναζητούμε έναν/μια Επαγγελματία με υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας και:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης
 • Γνώσεις λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης, διοικητικών και οργανωτικών διαδικασιών
 • Εμπειρία χειρισμού προγράμματος Εμπορικής Διαχείρισης (ERP)
 • Εμπειρία σε θέματα οικονομικής / ταμειακής διαχείρισης επιχείρησης (πχ. διαχείριση λογαριασμών πελατών – προμηθευτών, εκτέλεση εισπράξεων και πληρωμών, έκδοση παραστατικών, τήρηση αρχείου λογιστηρίου, σύνταξη συμβάσεων, επικοινωνία με δημόσιες αρχές και υπηρεσίες κλπ.)
 • Επαρκείς γνώσεις της Οικονομικής Νομοθεσίας
 • Καλή γνώση αγγλικών (τουλάχιστον επιπέδου B2) με δυνατότητα διαχείρισης επαγγελματικής αλληλογραφίας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ με έμφαση στο word και στα υπολογιστικά φύλλα (excel)

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση, με έμφαση σε θέματα οικονομικής / ταμειακής διαχείρισης
 • Εμπειρία στο χειρισμό Προγράμματος / Προγραμμάτων Εμπορικής Διαχείρισης (ERP)
 • Επιθυμητή εμπειρία σύνταξης προϋπολογισμών και απολογισμών έργων χρηματοδοτούμενων από εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και των διαδικασιών Διαγωνισμών του Δημοσίου
 • Ευγένεια, διπλωματικότητα, άνεση επικοινωνίας με πελάτες, προμηθευτές κλπ. στα ελληνικά και αγγλικά (γραπτά και προφορικώς)

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ωράριο 9:00 – 17:00 (Δ-Π)
 • Η θέση αφορά σε σύμβαση αορίστου χρόνου
 • Φιλικό και άνετο περιβάλλον εργασίας με γραφεία στο κέντρο της Αθήνας
 • Ευκαιρίες συνεχούς εκπαίδευσης & on the job training σε θέματα οικονομικής διαχείρισης έργων, λειτουργίας συστημάτων διαχείρισης ποιότητας κλπ.

 

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο jobs@careerinprogress.gr με την ένδειξη
(
Στέλεχος Οικονομικής Διεύθυνσης_Αθήνα), είναι απαραίτητο να αναγράφονται τα στοιχεία τουλάχιστον 2 συστάσεων.