Θέση εργασίας στον Korres

    Από: Startup Team

Ο Korres αναζητά Brand Manager, που θα ενταχθεί στην ομάδα μάρκετινγκ και θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη συγκεκριμένων κατηγοριών του brand.

Πιο συγκεκριμένα ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για:

  • Την ανάπτυξη και την εφαρμογή επικοινωνιακών πλάνων 360, για τα μέσα και για την κοστολόγηση.
  • Την καταγραφή και την ανάλυση του ανταγωνισμού, την αγορά και τις καταναλωτικές τάσεις, με σκοπό τον εντοπισμό ευκαιριών ανάπτυξης.
  • Τον προσδιορισμό και την αξιοποίηση πρωτοβουλιών για νέα προϊόντα.
  • Τη διαχείριση κερδών και ζημιών.
  • Τον ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Περισσότερες πληροφορίες για τη θέση μπορείτε να βρείτε εδώ

Πηγή: epixeiro.gr