Το Μουσείο της Ακρόπολης «άνοιξε» 65 θέσεις εργασίας

    Από: Startup Team

Το Μουσείο της Ακρόπολης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 65 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

Πρόκειται για 65 θέσεις προσωπικού ασφαλείας, με διάρκεια σύμβασης 8 μηνών, στο Τμήμα Ασφαλείας του Μουσείου.

Απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος. Επίσης, απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

Η προκήρυξη και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες εδώ.

Πηγή: epixeiro.gr