Αρθρογράφοι

Sharing is Caring:
Παναγιώτης

Παναγιώτης Δρούκας

Παναγιώτης Δρούκας

Ο Παναγιώτης Δρούκας εργάζεται ως IS Auditor στην Τράπεζα της Ελλάδος από το 2010 ενώ έχει εργασθεί σε αντίστοιχες θέσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα και στο κλάδο της Πληροφορικής. Έχει ασχοληθεί με έργα ελέγχων σε e-banking και business continuity management, σε συμβουλευτικά έργα τραπεζικής εποπτείας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο και σε έργα εποπτείας πιστωτικού συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος. Έχει σπουδάσει εφαρμοσμένα οικονομικά και χρηματοοικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πληροφορική στο University of Essex και το Πανεπιστήμιο Πειραιά.  Είναι πιστοποιημένος επιθεωρητής πληροφοριακών συστημάτων (CISA) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής COBIT5.

Ο Παναγιώτης διατελεί Πρόεδρος τα τελευταία 4 χρόνια του Ινστιτούτου Ελεγκτών Συστημάτων Πληροφορικής (ISACA Athens Chapter). Το Ινστιτούτο Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1994, αποτελεί το Ελληνικό παράρτημα του διεθνούς οργανισμού ISACA International και βασικός σκοπός του είναι η προαγωγή της ελεγκτικής επιστήμης, η προώθηση ελεύθερης ανταλλαγής τεχνικών και μεθόδων στον έλεγχο, ασφάλεια, διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων πληροφοριακών συστημάτων, ο προσδιορισμός και η προώθηση προτύπων, η επέκταση των γνώσεων των μελών του καθώς και η υποστήριξη επαγγελματικών πιστοποιήσεων CISA®, CISM®, CGEIT® και CRISC™.

Όλες οι Αναρτήσεις:


CareerCarbon

Expert advice to help you achieve your career goals.
18-01-2019 - 01:28
δείτε περισσότερα

SMBX

Be the bank. Buy small business bonds, earn interest.
18-01-2019 - 01:28
δείτε περισσότερα

The Mighty Niche Name Generator

A new tool to find your audience.
17-01-2019 - 19:10
δείτε περισσότερα

Square Card

Access your money as soon as you make a sale
17-01-2019 - 17:49
δείτε περισσότερα

Adhunt

Connecting makers & marketers
17-01-2019 - 12:38
δείτε περισσότερα

Lyrix

Find millions of music lyrics and save them offline
17-01-2019 - 11:56
δείτε περισσότερα

Product Tactics

An eBook for Modern Product Management Teams
17-01-2019 - 11:42
δείτε περισσότερα

Passepartout VPN

An user-friendly OpenVPN® client for iPhone
17-01-2019 - 11:00
δείτε περισσότερα

Svrf API

Augmented Reality Face Filters as an API
17-01-2019 - 10:52
δείτε περισσότερα

Pruvo

Automatically get the lowest hotel price even after booking
17-01-2019 - 10:33
δείτε περισσότερα