Αρθρογράφοι

Sharing is Caring:
Χρήστος

Χρήστος Στεργίου

Χρήστος Στεργίου

Χρήστος Στεργίου, Υπεύθυνος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης  της εταιρείας Analysis Business Consulting

Η Analysis Business Consulting προσφέρει μια ευρεία γκάμα συμβουλευτικών υπηρεσιών με κύριο σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πελατών της σε οργανωτικό, οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο.

Η εταιρία διαθέτοντας εμπειρία και κατάλληλα εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις προς την επίτευξη των στόχων τους με την εκμετάλλευση όλων των δυνατών χρηματοδοτικών μηχανισμών και παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών, οι οποίες αναπτύσσονται από το στάδιο της πληροφόρησης και υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων, έως και την ολοκλήρωση του συνόλου των απαιτούμενων ενεργειών.

Όλες οι Αναρτήσεις:


CareerCarbon

Expert advice to help you achieve your career goals.
18-01-2019 - 01:28
δείτε περισσότερα

SMBX

Be the bank. Buy small business bonds, earn interest.
18-01-2019 - 01:28
δείτε περισσότερα

The Mighty Niche Name Generator

A new tool to find your audience.
17-01-2019 - 19:10
δείτε περισσότερα

Square Card

Access your money as soon as you make a sale
17-01-2019 - 17:49
δείτε περισσότερα

Adhunt

Connecting makers & marketers
17-01-2019 - 12:38
δείτε περισσότερα

Lyrix

Find millions of music lyrics and save them offline
17-01-2019 - 11:56
δείτε περισσότερα

Product Tactics

An eBook for Modern Product Management Teams
17-01-2019 - 11:42
δείτε περισσότερα

Passepartout VPN

An user-friendly OpenVPN® client for iPhone
17-01-2019 - 11:00
δείτε περισσότερα

Svrf API

Augmented Reality Face Filters as an API
17-01-2019 - 10:52
δείτε περισσότερα

Pruvo

Automatically get the lowest hotel price even after booking
17-01-2019 - 10:33
δείτε περισσότερα