14ος Δια-Πανεπιστημιακός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας

    Από: Startup Team

Ο διαγωνισμός Ennovation επιστρέφει για 14η συνεχή χρονιά. Στόχος του είναι να αναδειχθούν νέες επιχειρηματικές ιδέες που έχουν ως βάση τους την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες, την ανταγωνιστικότητα στις διεθνείς αγορές αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σε ποιους απευθύνεται

H πρόσκληση απευθύνεται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, όπως προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, ερευνητές. Η συμμετοχή είναι ανοικτή και δωρεάν. Συγκεκριμένα,

Σε όσους έχουν τη δική τους επιχειρηματική ιδέα και ομάδα θα πρέπει να στείλουν την αίτησή τους στο σύνδεσμο εδώ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.

Σε όσους θέλουν να συμμετέχουν ατομικά και να σχηματίσουν νέες δια-πανεπιστημιακές ομάδες θα πρέπει να στείλουν την αίτησή τους στο σύνδεσμο εδώ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.

Ο διαγωνισμός αποτελείται από τις τρεις ακόλουθες φάσεις

●      Submission (οι επιχειρηματικές ή ερευνητικές ομάδες, οι φοιτητές και ερευνητές συμπληρώνουν τη φόρμα συμμετοχής) – Καταληκτική ημερομηνία: 30 Ιουνίου 2021

●      5 – month Virtual Acceleration Process (οι συμμετέχοντες που προκρίνονται έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μία δομημένη διαδικασία επιτάχυνσης για την ανάπτυξη του προϊόντος/υπηρεσίας τους) – Σεπτέμβριος 2021 – Ιανουάριος 2022

●      Final Pitching Event (οι συμμετέχοντες που προκρίνονται καλούνται να παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους πρόταση σε μία ειδική επιτροπή αξιολόγησης αποτελούμενη από στελέχη της αγοράς, ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους των funds κα.) – Μάρτιος 2022

Τα Streams του Διαγωνισμού

Entrepreneurship Stream (αφορά τις καινοτόμες ιδέες που δίνουν λύσεις σε πραγματικές ανάγκες στην αγορά)

Research Stream (αφορά τα ερευνητικά αποτελέσματα και τις λύσεις που έχουν αναπτυχθεί ως αποτέλεσμα πολυετούς ή εξειδικευμένης έρευνας)

Young Entrepreneurship Stream (αφορά τις καινοτόμες ιδέες που είναι σε πρώιμο στάδιο, σε επίπεδο ιδέας)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής του διαγωνισμού σε ένα από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια ή με το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας ACEin του ΟΠΑ: www.acein.aueb.gr, ennovation.gr/