Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με όχημα την κριτική σκέψη & κινητήρια δύναμη τη Φιλοσοφία και θεωρητικά μαθηματικά.

    Από: Startup Team

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3ετούς ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με όχημα την Κριτική Σκέψη και κινητήρια δύναμη τη Φιλοσοφία και τα Θεωρητικά
Μαθηματικά θα αναλυθούν οι σημαντικότερες έννοιες στις βασικές ενότητες της
ανάπτυξης του ανθρώπου: Φύση, Άνθρωπος, Συνάνθρωπος, Πολίτης. Δηλαδή στη σχέση
του με το φυσικό περιβάλλον, τον εαυτό του, τον άλλον και το σύνολο. Ταυτόχρονα, το
πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων, όπως την
επιχειρηματολογία, το διάλογο, την διαυγή γραφή, την κατατοπιστική παρουσίαση και την
ελεύθερη και δημιουργική έκφραση. Εξυπακούεται δε πως στοχεύει να καλλιεργήσει και
τους απαραίτητους ψυχολογικούς πόρους όπως την αυτογνωσία και αυτοεκτίμηση, την
ενσυναίσθηση, την συνεργασία, την συγκέντρωση, την συμπόνια και το ήθος.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά που χαρακτηρίζονται ως «χαρισματικά» το οποίο, εν
συντομία, περιλαμβάνει υψηλό δείκτη νοημοσύνης, ευρύτητα πνεύματος, αγάπη για
γνώση, πνευματική ανησυχία και ισχυρή αίσθηση δικαίου. Τα έτη διδασκαλίας είναι
κλιμακούμενης δυσκολίας ενώ θα υπάρχει συνέχεια μεταξύ των ενοτήτων (κατά έτος) και
των ετών (κατά ενότητα).

Τα θέματα θα αναπτύσσονται αρχικά μέσω διάλεξης αλλά κυρίως μέσα από
ελεύθερη συζήτηση των συμμετεχόντων και θα συμπληρώνονται από ατομικές και
ομαδικές εργασίες, παρουσιάσεις και διαλόγους. Βασική αρχή του προγράμματος είναι η
ελεύθερη και καλόπιστη συζήτηση (: με αμοιβαίο σεβασμό και στόχευση στην αλήθεια αντί
της προώθησης αλλότριων σκοπών). Το πρόγραμμα δεν είναι ανταγωνιστικό της σχολικής
μάθησης και διαχωρίζεται εκ προθέσεων με σαφήνεια από αυτή.

Περισσότερες πληροφορίες πατώντας εδώ