Η νεανική επιχειρηματικότητα μοχλός μετάβασης προς την ανάπτυξη

    Από: Startup Team

Όταν μιλάμε για νεανική επιχειρηματικότητα, δεν μιλάμε απλά για μια ακόμη πτυχή της οικονομικής ζωής προσανατολισμένη στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και την καταπολέμηση της ανεργίας. Μιλάμε παράλληλα και για ένα τρόπο συγκράτησης του ανθρώπινου κεφαλαίου στον τόπο μας αλλά και για μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης για τη χώρα, τις περιφέρειες, τους νομούς, τις τοπικές οικονομίες.

Παραδείγματα από άλλες περιοχές του κόσμου αποδεικνύουν ότι χώρες με υψηλές επιδόσεις στην καινοτομία, ακόμη αν είναι μικρές, έχουν οικονομική ευημερία, υψηλούς δείκτες απασχόλησης και κλάδους επιχειρήσεων με πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Της Κατερίνας Σολωμού*

Για να μπορέσει αυτό να περάσει από τη θεωρία στην πράξη και στην δική μας περιοχή, για να δώσουμε ευκαιρίες στα νέα παιδιά, αλλά και στην οικονομία του τόπου μας είναι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις από την πλευρά της Πολιτείας, αλλά και από την πλευρά των τοπικών διοικήσεων.

Σε κεντρικό επίπεδο, η Πολιτεία, όπως έχει κατ΄ επανάληψη επισημαίνει το ΚΙΝ.ΑΛ. πρέπει να προχωρήσει σε:

– απαλλαγή από τη φορολογία των νέων επιχειρηματιών για ένα ικανό χρονικό διάστημα από την έναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητας με παράλληλη απαλλαγή για το ίδιο διάστημα, του νέου επιχειρηματία από τις ασφαλιστικές εισφορές για συνταξιοδότηση με τη δυνατότητα εξαγοράς των συντάξιμων αυτού του διαστήματος κατά την διάρκεια του εργασιακού βίου.

-αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των χρηματοδοτήσεων από τις τράπεζες με στόχο τη διευκόλυνση της ροής ρευστότητας προς τις νέες, καινοτόμες επιχειρήσεις.

-δημιουργία και επέκταση ειδικών αναπτυξιακών ταμείων κλαδικού/τομεακού χαρακτήρα με την συνεργασία διεθνών Ταμείων που θα συν-επενδύουν με ιδιωτικά Κεφάλαια σε κλάδους του μέλλοντος.

-αναβάθμιση στην επαγγελματική κατάρτιση

– στήριξη νέων αγροτών με δωρεάν παραχώρηση γης, μείωση φόρου εισοδήματος, αφορολόγητο επιδοτήσεων, αποσύνδεση εισφορών από το εισόδημα, επιστροφή 5 μονάδων ΦΠΑ σε οργανισμούς και ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς.

-επιδότηση νέων θέσεων εργασίας.

Σε επίπεδο Αχαΐας και Δυτικής Ελλάδας πρέπει να προχωρήσουμε σε:

-σύνδεση του Πανεπιστημίου και των ερευνητικών κέντρων με την αγορά εργασίας.

-δημιουργία και ενίσχυση κέντρων υποστήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας.

-δημιουργία περιοχών καινοτομίας με τη συμμετοχή ιδιωτικών και δημόσιων ερευνητικών κέντρων, τμημάτων ΑΕΙ, και επιχειρήσεων με στόχο να εξυπηρετηθούν οι συνέργειες για την ανάπτυξη καινοτόμων εταιρειών.

Η παρουσία στην Αχαΐα ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητικών και εκθεσιακών κέντρων για την καινοτομία, είναι ένα προνόμιο που λίγες περιοχές διαθέτουν και το οποίο πρέπει να αξιοποιήσουμε στην προσπάθεια δημιουργίας μια νέας οικονομικής πλατφόρμας για την ανάπτυξη.

-διασύνδεση ντόπιων νέων παραγωγών αγροτικών προϊόντων με την αγορά και τις επιχειρήσεις αλλά και διασύνδεση με μονάδες τυποποίησης προϊόντων.

-προσανατολισμό των νέων τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο.

-ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων μέσα από παρεμβάσεις στα σχολεία, τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ, αλλά και από τα Media.

-ενημέρωση από εξειδικευμένους φορείς για αξιοποίηση των ευκαιριών που ανακύπτουν μέσα από προγράμματα που απευθύνονται στη νεανική επιχειρηματικότητα και τους τρόπους συμμετοχής σε αυτά.

Οι Περιφέρειες, οι Δήμοι, τα Επιμελητήρια, τα Πανεπιστήμια οι επιστημονικοί και παραγωγικοί φορείς, πρέπει να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς μπορούν να σχεδιάσουν στοχευμένες τοπικές δράσεις. Να θέσουν τις βάσεις για τη δημιουργία έξυπνων και ψηφιακά μετασχηματισμένων πόλεων, την αναζήτηση νέων προοπτικών, για μια νέα οικονομία βασισμένη στην ποιότητα, την εξειδίκευση, τη δικτύωση, τον μετασχηματισμό παραδοσιακών κλάδων, τη δημιουργία μιας νέας λειτουργικής οικονομίας.

Για να αλλάξουμε τη μούρα του τόπου μας, πρέπει να κοιτάξουμε τα πράγματα μέσα από το πρίσμα της νέα εποχής, μέσα από τα μάτια των νέων ανθρώπων.

Πηγή: lykavitos.gr