12 λάθη που μπορούμε να αποφύγουμε σαν νέοι επιχειρηματίες!

    Από: Startup Team

Ο Patrick Bet-David μας συμβουλεύει για 12 λάθη που έκανε το πρώτο έτος σαν νέος επιχειρηματίας, βλέποντάς τα σίγουρα κάποιοι τα έχουμε κάνει ήδη!

#1: I Almost Quit

#2: Trying to Become CEO Too Early

#3 Trying to Take Advice from Too Many People

 #4: Not Knowing How to Ask for Advice

#5: Forcing Vs. Influencing

#6: Living the Dream Too Early

#7 Trying to Sell Too Many Products as an Entrepreneur

#8 Thinking I Knew it All

#9: Partying Too Hard

#10: Acting Like a Boss Instead of an Employee

#11: Not Having a Schedule

#12: Not Knowing the Value of a Business Plan