9 βήματα για τη δημιουργία ενός επιτυχημένου Business Model Canvas

    Από: Startup Team

Το Business Model Canvas, είναι ένα εργαλείο στρατηγικής διαχείρισης και επιχειρηματικότητας. Μας επιτρέπει να περιγράφουμε, να σχεδιάζουμε, να προκαλούμε, να εφεύρουμε και να αλλάζουμε το επιχειρηματικό μας μοντέλο.

Ας δούμε 9 βήματα για τη δημιουργία ενός επιτυχημένου Business Model Canvas!