Ένα πλάνο δεν είναι στρατηγική

    Από: Startup Team

Σχεδιάζουμε ένα πλάνο βάζοντας τους στόχους, τους πόρους και το bugdet. Έχουμε σχεδιάσει λοιπόν και μία στρατηγική; Μας δίνει απαντήσεις ο Roger Martin στο video.