Η “γλώσσα του σώματος” των ηγετών

    Από: Startup Team

Η “γλώσσα του σώματος” είναι μία τεχνική που χρησιμοποιούν οι ηγέτες, είτε πολιτικοί, είτε στον επιχειρηματικό τομέα. Έχουμε αναρωτηθεί ποτέ πόσο σημαντικό είναι αν γελάει σε μία επαφή; Η κάθε θέση των ομιλητών, η στάση του σώματος επηρεάζουν το κοινό ή τον απέναντί μας. Ας ακούσουμε μερικά παραδείγματα για πράγματα που βλέπουμε αλλάδεν έχουμε παρατηρήσει σε βάθος.