Ποιες είναι οι κορυφαίες ηγετικές και ψυχολογικές δεξιότητες από τον Simon Sinek

    Από: Startup Team

Οι ηγέτες που γνωρίζουμε έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά; Ο Simon Sinek έχει δώσει αρκετά παραδείγματα και μπορούμε να τα δούμε μέσα σε αυτό το video.