Πώς να απομακρυνθείτε από την υπερβολική σκέψη και το άγχος | Dr Julie Smith

    Από: Startup Team

Η ισορροπία σε όλους τους ρόλους μας είναι κάτι το οποίο μας βοηθά να έχουμε αποδοτικότητα. Η Dr Julie Smith μας μιλά για το πως θα απομακρυνθούμε από την υπερβολική σκέψη και το άγχος. Η περίοδος των διακοπών είναι μια ευκαιρία να ξεκουραστούμε και να επιστρέψουμε στις υποχρεώσεις με λιγότερο άγχος και τις σκέψεις γύρω από αυτό.