Είδη επιχειρήσεων και βασικοί νόμοι που πρέπει να γνωρίζεις

    Από: Startup Team

Μπορεί να μοιάζει τρομακτικό το να κινηθείς από μία αφηρημένη ιδέα στο στάδιο της υλοποίησης σε όρους τραπεζικούς, οικονομικούς και φορολογικούς. Καμιά φορά μπορείς να νιώθεις ότι παίρνεις αυθαίρετες αποφάσεις, αλλά θα προσπαθήσουμε να μάθουμε πως να κινηθούμε μέσα από τα σωστά νομικά πλαίσια.