Επιχείρηση από το μηδέν έως ένα εκατομμύριο δολάρια σε ένα μήνα