Η δύναμη της επιχειρηματικής νοοτροπίας | Bill Roche

    Από: Startup Team

Η επιχειρηματική νοοτροπία είναι πολύ σημεντική για έναν νέο επιχειρηματία. Ο Bill Roche μοιράζεται ιστορίες νέων που έχουν δημιουργήσει τα δικά τους πραγματικά επιχειρηματικά εγχειρήματα.