Αν δεν καταλαβαίνεις τους ανθρώπους, δεν καταλαβαίνεις τις επιχειρήσεις

    Από: Startup Team

Ο ειδικός σε θέματα ηγεσίας Simon Sinek συζητά τη σημασία της εμπιστοσύνης, της αυθεντικότητας και του νοήματος. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας η εμπιστοσύνη σε όλα τα επίπεδα, όπως και στις επιχειρήσεις.