Ποια είναι τα 5 εμπόδια για την αυτοκυριαρχία από τον Shi Heng YI

    Από: Startup Team

Ξεκίνησε από μία ζωή όπως αρκετοί σήμερα μέσα από σπουδές αλλά ήθελε να κάνει κάτι διαφορετικό. Πολλές φορές επηρεαζόμαστε αρνητικά στην εργασία μας, στην καριέρα μας και στην ισορροπία με την προσωπική μας ζωή. Πως επιτυγχάνουμε αυτοκυριαρχία μας; Ένα πολύ διαφορετικό video που θα μας κάνει μέσα από αυτόν τον κανόνα να δούμε πολλά λάθη που κάνουμε και δυσκολεύουμε την δική μας πορεία προς την κορυφή του βουνού.