Ανάλυση στο «χρυσοφόρο» Pitch Deck του Airbnb

    Από: Startup Team

Το Pitch Deck του Airbnb από το 2009 έχει καταστεί μία από τις περιζήτητες αναφορές για τους νέους entrepreneurs. Ήταν ένα από τα πρώτα pitch decks των startups εταιρειών που δημοσιεύτηκαν και μαγνήτιζαν τα βλέμματα των ΜΜΕ. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αποτέλεσε ένα υπέροχο Pitch Deck. Ήταν σύντομο και περίκλειε όλο το νόημα χωρίς να κουράζει. Αλλά περισσότερο απ’ όλα, αναδείκνυε με τον καλύτερο τρόπο την εικόνα της επιχείρησης.