Γιατί οι επενδυτές απορρίπτουν τις περισσότερες startups

    Από: Startup Team

Η πανδημία επηρέασε πολύ τα ποσοστά των γύρων χρηματοδότησης από Angels & VC. Το 2021 600δις δολάρια συγκεντρώθηκαν, διπλάσια από το 2020, ας μάθουμε για ποιους γύρους στο video…