Letstudy: Πλατφόρμα Online Μάθησης για Όλους

    Από: Startup Team

Τα Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα με video αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες τάσεις των τελευταίων χρόνων, αναφορικά με την διαδικτυακή εκπαίδευση. Από την εξίσωση δεν θα μπορούσε να λείπει και η Ελλάδα και μάλιστα μία πλατφόρμα έχει αναλάβει αυτόν τον ρόλο. Η Letstudy του Γεώργιου Ψαθά είναι μία online πλατφόρμα εκπαίδευσης με video στην ελληνική γλώσσα και ο ιδρυτής μιλάει στο Startup.gr γι’ αυτή την προσπάθεια.

Πείτε μας λίγα λόγια το προϊόν / υπηρεσία σας (τι είναι, τι προσφέρει)

Το Letstudy είναι μια σύγχρονη πλατφόρμα Online εκπαίδευσης που φιλοξενεί Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα (Massive Open Online Courses-MOOCs) με Video στην Ελληνική γλώσσα. Τα MOOCs αποτελούν μία από τις πιο σημαντικές τάσεις στη διαδικτυακή εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια και κερδίζουν συνεχώς την εμπιστοσύνη αρκετών εκπαιδευομένων οι οποίοι επιλέγουν τον τρόπο αυτό ως έναν τρόπο εκμάθησης.

Τα MOOCs, όπως έχει επικρατήσει διεθνώς ο όρος, δεν είναι απλά μαθήματα με τη χρήση Video όπως για παράδειγμα μια Playlist που μπορεί να βρεί κάποιος στο YouTube και να την παρακολουθήσει. Τα μαθήματα τύπου MOOC περιλαμβάνουν αρκετά ακόμη στοιχεία και δραστηριότητες τα οποία πλαισιώνουν ένα μάθημα με σκοπό την καλύτερη κατάρτιση των εκπαιδευομένων στη θεματική ενότητα που θα επιλέξουν.

Μερικά από τα στοιχεία και δραστηριότητες τα οποία υποστηρίζονται από το Letstudy είναι:

  • Πολλαπλοί τρόπους αναπαράστασης μιας πληροφορίες (video, κείμενο, σελίδες HTML, εξωτερικά αρχεία όπως powerpoint, pdf, word)
  • Quiz γνώσεων με ερωτήσεις κλειστού ή ανοιχτού τύπου, μεταφοράς και απόθεσης (drag and drop)
  • Εργασίες στις οποίες ο εκπαιδευόμενος καλείται να παραδώσει κάτι στον καθηγητή προς βαθμολόγηση
  • Δραστηριότητες αξιολόγησης (peer review) στις οποίες ο ίδιος ο εκπαιδευόμενος καλείται να διορθώσει το παραδοτέο κάποιου άλλου εκπαιδευόμενου
  • Forum μέσω του οποίου μπορεί να υπάρξει επικοινωνία με τους άλλους εκπαιδευόμενους, τον διδάσκοντα αλλά και τους βοηθούς του μαθήματος μέσω Forum.

Γιατί αποφασίσατε να ξεκινήσετε μια δραστηριότητα μόνοι σας?

Λόγω της ενασχόλησης μου με τα MOOCs ερευνητικά ως υποψήφιος διδάκτορας, ως εκπαιδευόμενος σε διάφορα ξενόγλωσσα MOOC αλλά και ως εκπαιδευτικός, παρατήρησα ένα μεγάλο κενό στην Ελληνική αγορά για ποιοτική και ολοκληρωμένη διαδικτυακή εκπαίδευση.  Επιπλέον, αρκετοί εκπαιδευόμενοι δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν ένα διαδικτυακό μάθημα που είναι ανεπτυγμένο σε γλώσσα διαφορετική της μητρικής τους, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να τα ολοκληρώσουν.

Το κενό αυτό θέλησα να το καλύψω εγώ με την πλατφόρμα εκπαίδευσης που εγκατέστησα στο Letstudy. Μέσα από την πλατφόρμα του Letstudy, εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν MOOCs στα Ελληνικά και με υποστήριξη από καταρτισμένους εκπαιδευτικούς ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν τις γνώσεις της θεματικής περιοχής που επέλεξαν να παρακολουθήσουν.

Σε ποιους απευθύνεσαι και τι όφελος μπορούν να έχουν από τις υπηρεσίες σου;

To Letstudy απευθύνεται σε άτομα τα οποία θέλουν να εκπαιδευτούν πάνω σε κάποια θεματική περιοχή με τα προφανή οφέλη που θα έχουν από την παρακολούθηση των μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας του Letstudy.

Επίσης, απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα του Letstudy ώστε να παρέχουν τα δικά τους μαθήματα προς το κοινό. Με τη δημιουργία ενός MOOC στην πλατφόρμα του Letstudy, ο εκπαιδευτικός μπορεί να έχει τα παρακάτω οφέλη:

  • Απόκτηση εκπαιδευτικής εμπειρίας και αναγνωρισιμότητα ως επαγγελματίας αλλά και ειδικός στην εκπαιδευτική ενότητα που παρουσιάζουν
  • Οικονομικά οφέλη καθώς κερδίζουν χρήματα από την αγορά των μαθημάτων που έχουν ανεβάσει
  • Ολοκληρωμένη λύση χωρίς την ανάγκη ύπαρξης ειδικών τεχνικών γνώσεων από τους εκπαιδευτικούς αφού το Letstudy μπορεί να αναλάβει όλες τις διαδικασίες δημιουργίας και φιλοξενίας ενός MOOC

Ακόμη, την πλατφόρμα του Letstudy μπορούν να την χρησιμοποιήσουν και ερευνητές οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν ένα MOOC μέσω του οποίου θέλουν να καταγράψουν την εμπειρία των μαθητών με σκοπό την μετέπειτα ερευνητική τους αξιολόγηση.

Ποια ήταν η κυριότερη δυσκολία που αντιμετωπίσατε?

Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπισα ήταν η σωστή επιλογή της πλατφόρμας εκπαίδευσης η οποία θα φιλοξενεί τα μαθήματα που ανεβαίνουν στο Letstudy, καθώς και οι τεχνικές δυσκολίες που θα αντιμετώπιζα κατά την εγκατάσταση και παραμετροποίηση της.

Αφήνοντας τις τεχνικές δυσκολίες και παίρνοντας ως γνώμονα μόνο τα εργαλεία που θα προσφέρει η πλατφόρμα για την υποστήριξη των μαθησιακών αναγκών των εκπαιδευομένων, έκανα και την αντίστοιχη επιλογή.

Πως βλέπετε το προϊόν σας σε 1 χρόνο από τώρα?

Μακροπρόθεσμος στόχος του Letstudy είναι να αποτελέσει τη μεγαλύτερη διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία θα φιλοξενούνται Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα στην Ελληνική γλώσσα και τα μαθήματα που ανεβαίνουν στο Letstudy να είναι ποιοτικά, αποτελεσματικά και να συνοδεύονται από όλες τις απαραίτητες δραστηριότητες που χρειάζονται για τη πλήρη κατανόηση του παρουσιαζόμενου θέματος.

Βραχυπρόθεσμος στόχος είναι η ανάπτυξη μαθημάτων που θα φιλοξενηθούν στην πλατφόρμα του Letstudy μέσα από μια μεγάλη γκάμα θεματικών περιοχών και η σύναψη συμφωνιών με καταρτισμένους εκπαιδευτικούς και καθηγητές Πανεπιστημίων με σκοπό τη παροχή πιστοποιήσεων στους εκπαιδευόμενους.

Τι συμβουλές δίνετε για τους νέους επιχειρηματίες out there?!

Τολμήστε το… Ασχοληθείτε με το δικό σας όνειρο και μη τρομάζετε από τυχόν δυσκολίες που θα αντιμετωπίσετε στη πορεία. Βάλτε μικρούς και εφικτούς στόχους για την αρχή και εξοπλιστείτε με υπομονή και επιμονή.

Mini Bio:

Ο Γιώργος Ψαθάς αποφοίτησε από το τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2007. Το 2010 συνέχισε τις Μεταπτυχιακές του σπουδές στο ίδιο Ίδρυμα, στην κατεύθυνση “Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ)”. Από τον Νοέμβριο του 2017 είναι υποψήφιος Διδάκτορας του τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ερευνητικό ενδιαφέρον τα Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα (Massive Open Online Courses – MOOCs)

LinkedIn Profile: www.linkedin.com/in/gpsathas/

Letstudy Logo:

Letstudy Webpage: letstudy.gr

Letstudy Facebook Page: www.facebook.com/letstudy.gr/

Letstudy LinkedIn Page: www.linkedin.com/company/letstudy/