1 στους 3 εργαζόμενους στην Ευρώπη δεν διαθέτει βασικά digital skills

    Από: Startup Team

Ως βραδυφλεγής βόμβα στα θεμέλια επιχειρήσεων, φορέων, οργανισμών και ολόκληρων οικονομιών λειτουργεί πλέον η έλλειψη δεξιοτήτων, με τις ψηφιακές δεξιότητες να είναι οι πλέον περιζήτητες μεταξύ αυτών. Αυτή η έλλειψη τροφοδοτεί ένα διαρκώς εντεινόμενο “πόλεμο” ταλέντων, ο οποίος έχει ως πιο σοβαρά θύματα την ίδια την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των οικονομιών.

Σήμερα πάνω από τα τρία τέταρτα των εταιρειών στην Ε.Ε. αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την εξεύρεση εργαζομένων με τις απαραίτητες δεξιότητες. Την ίδια στιγμή, την κατάσταση περιπλέκει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, μόνο το 37 % των ενηλίκων παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης σε τακτική βάση.

Επιπλέον, ο δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) δείχνει ότι 4 στους 10 ενήλικες και ένα στα τρία άτομα, που εργάζονται στην Ευρώπη, δεν διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες.

Επιπλέον, ήδη το 2021, 28 επαγγέλματα, από τους τομείς των κατασκευών και της υγειονομικής περίθαλψης έως αυτούς της μηχανολογίας και των ΤΠ, παρουσίαζαν ελλείψεις, με χαρακτηριστικό την αυξανόμενη ζήτηση για εργαζομένους τόσο υψηλής όσο και χαμηλής ειδίκευσης.

Επίσης, στα επαγγέλματα και τις σπουδές, που σχετίζονται με την τεχνολογία, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό, καθώς μόλις 1 στους 6 ειδικούς ΤΠ και 1 στους 3 απόφοιτους τμημάτων θετικών επιστημών είναι γυναίκες.

Διαβάστε περισσότερα στο sepe.gr