Αυστηρότεροι κανόνες για τις online χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

    Από: Startup Team

Τάξη στο τοπίο της εξ αποστάσεως εμπορίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς καταναλωτές επιχειρεί να βάλει η Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στη μεταρρύθμιση των υφιστάμενων κανόνων, οι οποίοι διέπουν τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που πωλούνται εξ αποστάσεως.

Η αγορά αυτή έχει εξελιχθεί υπό το πρίσμα της γενικότερης ψηφιοποίησης του τομέα και των νέων τύπων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, που αναπτύχθηκαν μετά την αρχική θέσπιση των κανόνων το 2002. Οι εξελίξεις αυτές ενισχύθηκαν περαιτέρω από τον αντίκτυπο της πανδημίας, η οποία συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση των online συναλλαγών.

Η σχετική πρόταση, την οποία ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ενισχύσει τα δικαιώματα των καταναλωτών και θα προωθήσει τη διασυνοριακή παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην ενιαία αγορά.

Μεταξύ άλλων, η νέα πρόταση προβλέπει ευκολότερη πρόσβαση στο δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Προκειμένου να διευκολυνθεί η άσκηση αυτού του δικαιώματος, οι έμποροι θα πρέπει να παρέχουν “κουμπί υπαναχώρησης” κατά την πώληση με ηλεκτρονικά μέσα. Επιπλέον, ο έμπορος υποχρεούται να αποστείλει κοινοποίηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, εάν η προσυμβατική ενημέρωση ληφθεί εντός χρονικού διαστήματος συντομότερου της μίας ημέρα πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

Διαβάστε περισσότερα στο sepe.gr