«Δράσεις Ευθύνης» από το e-shop.gr: Δέσμευση και Κοινωνική Ευθύνη

    Από: Startup Team

Από την αρχή της λειτουργίας του το eshop.gr χαρακτηρίζεται από υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας προς τα κοινωνικά ζητήματα που μας απασχολούν. Το 2023 δίνει μορφή στην κοινωνική αυτή ευαισθητοποίηση και δημιουργεί τις «Δράσεις Ευθύνης», ενέργειες που σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην ανάδειξη και την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και πολιτισμικών ζητημάτων.

Οι «Δράσεις Ευθύνης» αποτελούν μία πολύπλευρη πρωτοβουλία που εντάσσεται στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας ενδυναμώνοντας ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της γενικότερης στρατηγικής της. Μετά από προσεκτική διερεύνηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων που υπάρχουν αλλά και που συνεχώς προκύπτουν, το eshop.gr επιλέγει να υποστηρίξει Φορείς από διάφορους κλάδους που μάχονται για την βελτίωση της κοινωνίας. Μέσα από τις «Δράσεις Ευθύνης» έχει στόχο να αναδείξει τη συμβολή του κάθε Φορέα αναγνωρίζοντας την αξία του και την δράση του, επενδύοντας ως μία ελληνική εταιρεία σε μια κοινωνία με όραμα και μέλλον.