Η αρχή ενός νέου ταξιδιού: κάνουμε μαζί τον κόσμο καλύτερο

    Από: Startup Team

Καλύτερη Ζωή για Όλους.

Η LG Electronics (LG) με ένα διαρκές όραμα για καλύτερη ζωή των πελατών της, επιδιώκει τη βιώσιμη καινοτομία σε όλους τους τομείς των ποικίλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.

Για έναν υπεύθυνο εταιρικό πολίτη, η λειτουργία μιας παγκόσμιας επιχείρησης δεν σημαίνει μόνο παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών σε πελάτες παγκοσμίως, αλλά και η δημιουργία θετικού κοινωνικού αντίκτυπου σε όλο τον πλανήτη.

Καθώς τα πιεστικά προβλήματα του περιβάλλοντος και της κοινωνίας μας επιταχύνονται σε αυτούς τους μεταβαλλόμενους καιρούς, οι βιώσιμες στρατηγικές των εταιρειών πρέπει να εξελιχθούν ανάλογα. Αναγνωρίζοντας αυτό, η LG αποκάλυψε το πιο ενημερωμένο όραμά της για να επιτύχει μεγαλύτερο κοινωνικό αντίκτυπο.

Το νέο βιώσιμο όραμα της LG, που αποκαλύφθηκε πρόσφατα, ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη φράση: Καλύτερη Ζωή για Όλους. Ενώ η LG έχει δείξει σταθερά τη δέσμευσή της να παρέχει καλύτερο τρόπο ζωής στους πελάτες μέσω των καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών της, η φράση αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς τα εμπρός για την εταιρεία. Στο εξής, η LG επεκτείνει το πεδίο των βιώσιμων πρακτικών της για να δημιουργήσει μια καλύτερη ζωή όχι μόνο για τους πελάτες της, αλλά και για το περιβάλλον, τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές και για όλους όσους αποκαλούν αυτόν τον πλανήτη σπίτι.

Όσον αφορά τη βιωσιμότητα, η φράση Καλύτερη Ζωή για Όλους περιγράφει τον νέο στόχο της LG, τη δημιουργία ενός αναγεννητικού περιβάλλοντος για την μεγαλύτερη ευημερία όλων των ζωών με την καθιέρωση μιας κυκλικής οικονομίας – ένας όρος που περιγράφει ένα μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης που ελαχιστοποιεί τη σπατάλη και την εξόρυξη νέων πόρων.

Η εταιρεία τελικά προχωρά από τον στόχο της να κάνει λιγότερη περιβαλλοντική ζημιά στην παραδοσιακή γραμμική οικονομία –ένα σύστημα όπου τα υλικά μεταποιούνται σε προϊόντα και απορρίπτονται μετά τη χρήση– στη δημιουργία μιας εντελώς νέας επιχειρηματικής διαδικασίας που προωθεί την ανακυκλοφορία πεπερασμένων πόρων. Με τη νέα πρωτοβουλία, η LG ανακατευθύνει περισσότερες από τις περιβαλλοντικές της προσπάθειες στην ανάκτηση και ανακύκλωση χρησιμοποιημένων προϊόντων.

H φράση Καλύτερη Ζωή για Όλους ενσωματώνει επίσης τη δέσμευση της LG για μια κοινωνία πιο περιεκτική και ποικιλόμορφη, που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και σχηματίζει στενούς κύκλους συμμαχίας με τους υπαλλήλους της, τους εταιρικούς της συνεργάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ενώ η LG προσπαθούσε πάντα να δουλεύει στενά με τους συνεργάτες της για την επίτευξη της βιωσιμότητας, η εταιρεία καθιερώνει περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές για την καλύτερη συνεργασία με τους εταίρους της στην εφοδιαστική αλυσίδα, την καλλιέργεια μιας εταιρικής κουλτούρας που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και την ποικιλομορφία και την εισαγωγή προϊόντων που είναι προσβάσιμα από όλους.

Όπως και με το όραμά της, οι συγκεκριμένοι στόχοι βιωσιμότητας και τα σχέδια της εταιρείας για την εφαρμογή σχετικών πρακτικών εξελίσσονται συνεχώς με τα χρόνια. Το 2021, η LG δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τις βιώσιμες πρακτικές της. Οι βασικές πρωτοβουλίες αποκαταστάθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα με μια νέα ESG δομή και θεσπίστηκαν για πρώτη φορά εταιρικές κατευθυντήριες γραμμές επικοινωνίας ESG.

Φέτος, η LG έχει βελτιώσει περαιτέρω το εκτεταμένο πρόγραμμα ESG πρωτοβουλιών στο πρόσφατα ανακοινωθέν «BETTER LIFE PLAN 2030». Με το «BETTER LIFE PLAN 2030», η LG επιδιώκει μια σειρά από πρωτοβουλίες στις ευρείες κατηγορίες «Περιβάλλον» και «Κοινωνία».

Μπορείτε να βρείτε το 2021-2022 LG Electronics ESG STORY BOOK και FACT BOOK εδώ.