Η «πράσινη» δέσμευση της LG

    Από: Startup Team

Η εταιρία στοχεύει να είναι μία περιβαντολλογικά βιώσιμη επιχείρηση αναλαμβάνοντας δράσεις και πρωτοβουλίες όπως περιγράφονται στο BETTER LIFE PLAN 2030.

Η LG Electronics (LG) είναι μία εταιρεία με περιβαλλοντική συνείδηση η οποία εμβαθύνει σε όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες και καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για τη μεταμόρφωσή της, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, από την αλυσίδα εφοδιασμού ως και την οργανωτική κουλτούρα. Με άλλα λόγια, η LG στοχεύει να είναι μια περιβαλλοντικά βιώσιμη επιχείρηση, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες και απτές δράσεις με τις τρεις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες ESG που περιγράφονται στο BETTER LIFE PLAN 2030.

Οι πρωτοβουλίες σηματοδοτούν μια υποδειγματική αλλαγή προς την υιοθέτηση απτών, συγκεκριμένων και μετρήσιμων δράσεων για ένα καλύτερο, καθαρότερο και πιο πράσινο περιβάλλον.

Σύμφωνα με έρευνες, η μέση θερμοκρασία στη Γη έχει αυξηθεί κατά περίπου 1,2 βαθμούς Κελσίου (2,2 βαθμούς Φαρενάιτ) σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή. Ανταποκρινόμενη στον επιτακτικό χαρακτήρα της κλιματικής αλλαγής, η LG παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην επίτευξη της ουδετερότητας των εκπομπών άνθρακα και στην εξ ολοκλήρου στροφή της σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μακροπρόθεσμα. Η αφοσίωσή της και στους δύο στόχους φαίνεται ήδη από τις ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες που εφαρμόζονται στο LG Smart Park στο Changwon της Νότιας Κορέας.

Προβαίνοντας άμεσα σε αλλαγές για την πρωτοβουλία ουδετερότητας των εκπομπών άνθρακα, η LG στρέφεται σε πιο αποτελεσματικές λειτουργικές διαδικασίες και εφαρμόζει ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες σε όλες τις μονάδες παραγωγής της. Το LG Smart Park, η επαναστατική μονάδα παραγωγής της εταιρίας, αναπτύσσει καινοτομίες παραγωγής επόμενης γενιάς για να επιτύχει ταυτόχρονα υψηλότερη απόδοση παραγωγής και βελτιωμένη βιωσιμότητα. Ο κόμβος παραγωγής αύξησε την παραγωγικότητα κατά 20 τοις εκατό και μείωσε το κόστος των επιστροφών ελαττωματικών προϊόντων κατά 80 τοις εκατό. Επιπλέον, το LG Smart Park μείωσε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και αύξησε την ενεργειακή απόδοση ανά μονάδα κατά 30 τοις εκατό σε σύγκριση με το προηγούμενο εργοστάσιο.

Η LG επιδιώκει να αλλάξει το status quo της διαχείρισης του τέλους του κύκλου ζωής χρησιμοποιώντας φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, εκσυγχρονίζοντας τις διαδικασίες παραγωγής και μετατρέποντας τα απορριπτόμενα υλικά σε «νέους» πόρους, με στόχο τη δημιουργία μιας κυκλικής οικονομίας.

Η μείωση, η ανάκτηση, η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση των υλικών είναι όλα πολύ σημαντικά ζητήματα σε μια κυκλική οικονομία. Η LG λειτουργεί μια δωρεάν υπηρεσία ανάκτησης ηλεκτρονικών απορριμμάτων σε 52 χώρες και στοχεύει να συγκεντρώσει συνολικά πάνω από οκτώ εκατομμύρια τόνους χρησιμοποιημένων συσκευών από το 2006 έως το 2030. Όσον αφορά στην ανακύκλωση, η LG βελτιώνει τις υπάρχουσες διαδικασίες της για να επιτύχει υψηλότερο ποσοστό ανακύκλωσης, με τον τελικό στόχο να φτάνει το 95 τοις εκατό έως το 2030. Ως μέρος αυτού, το Chilseo Recycling Center (CRC) της εταιρίας που βρίσκεται στο Hamyang της Νότιας Κορέας, σχεδιάζει να αντικαταστήσει τον συμπιεστή και τον παλιό εξοπλισμό μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Επιπλέον, η LG κάλεσε πρόσφατα τους υπαλλήλους της να ενωθούν στο συλλογικό ταξίδι προς την βιωσιμότητα, χρησιμοποιώντας λιγότερα χάρτινα ποτήρια μιας χρήσης στην εργασία.

Ως παγκόσμιος ηγέτης στα ηλεκτρικά είδη ευρείας κατανάλωσης, η LG είναι αφοσιωμένη στο να βοηθά τους καταναλωτές να εφαρμόσουν έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η εταιρία εφαρμόζει φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες σε όλα τα πρόσφατα αναπτυγμένα προϊόντα, συμβάλλοντας σε μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα και ανακυκλοφορία πόρων.

Μέχρι το 2030, η LG σχεδιάζει να μειώσει τις συνολικές εκπομπές άνθρακα από το στάδιο χρήσης του προϊόντος κατά 20%. Προβλέπει, επίσης, ότι από το 2021 έως το 2030, θα έχει χρησιμοποιήσει συνολικά εξακόσιες χιλιάδες τόνους ανακυκλωμένων πλαστικών στην παραγωγή νέων οικιακών συσκευών. Στο μέλλον, η εταιρία θα μπορεί να προσφέρει προϊόντα που είναι ακόμη πιο ενεργειακά και περιβαλλοντικά βιώσιμα από τα σημερινά μοντέλα της, βοηθώντας τους καταναλωτές να μειώσουν τους μηνιαίους λογαριασμούς ενέργειας, να επιτύχουν ένα πιο βιώσιμο νοικοκυριό και να απολαύσουν την καλύτερη εκδοχή της Καλύτερης Ζωής που η LG στοχεύει να παρέχει.