Η RSM Ελλάδος στηρίζει την πρωτοβουλία The Boardroom για την ενδυνάμωση των γυναικών στον εργασιακό χώρο

    Από: Startup Team

Η RSM Ελλάδος, μέλος της RSM, του 6ου μεγαλύτερου δικτύου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων στον κόσμο υποστηρίζει την πρωτοβουλία The Boardroom για την ενδυνάμωση, δικτύωση και υποστήριξη των γυναικών με στόχο την ανάληψη θέσεων σε Διοικητικά Συμβούλια, συμμετέχοντας ενεργά στα προγράμματα που υλοποιεί το The Boardroom στην Ελλάδα.

Η RSM έχοντας υψηλά στις αξίες της την ισότητα και τη συμπερίληψη, εστιάζει πάντα στον άνθρωπο ανεξαρτήτως φύλου, εθνικής προέλευσης, χρώματος ή ηλικίας. Το εργατικό δυναμικό της RSM Ελλάδος αποτελείται από 54% γυναίκες και 46% άνδρες, ενώ το δίκτυο υποστηρίζει έμπρακτα την εκπροσώπηση των γυναικών σε διοικητικές θέσεις ανώτερου επιπέδου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η CEO του Παγκόσμιου Δικτύου είναι γυναίκα ενώ τα τελευταία δύο χρόνια η RSM έχει δημιουργήσει ρόλο για Global Diversity and Inclusion Leader με γυναίκα στην ηγεσία. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε χρόνο η  RSM υλοποιεί το «RSM Women in Leadership Summit» με στόχο να προωθεί ενεργά τις γυναίκες ηγέτιδες του δικτύου της RSM καθώς μοιράζονται τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους με τους συναδέλφους τους ανα τον κόσμο γύρω από πολλαπλά επαγγελματικά ζητήματα.

H κα. Έλενα Στυλιανού, Managing Partner της RSM Ελλάδος σημείωσε με αφορμή τη συνεργασία με το The Boardroom πως «η προώθηση της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της RSM. Η υποστήριξη της πρωτοβουλίας The Boardroom στην Ελλάδα, αποτελεί μια από τις πολλές ενέργειες της εταιρίας μας στον τομέα αυτό και φυσική συνέχεια των στρατηγικών κινήσεων της RSM για την προώθηση της αξιοκρατίας και της έμφυλης ισότητας. Στη χώρα μας γίνονται ήδη σημαντικά βήματα για την ενδυνάμωση των γυναικών στον επαγγελματικό χώρο, οπότε θεωρούμε πως μέσα από τη συνέργεια μας με το The Boardroom θα ενισχύσουμε περαιτέρω και εμείς με τον τρόπο μας την δημιουργία ισότιμων ευκαιριών για όλους».

Παράλληλα, η κα. Στυλιανού αναφερόμενη στη σχετική έρευνα της RSM Ελλάδος, «The RSM Board Diversity Survey – The landscape following the implementation of Law 4706/2020», τόνισε πως «παρότι ο νόμος 4706/2020 συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση της πολυμορφίας των Διοικητικών Συμβουλίων των Ελληνικών εισηγμένων εταιρειών, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Από την έρευνα φάνηκε ότι μόλις 15 θέσεις Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και 9 θέσεις Διευθύνοντος Συμβούλου καλύπτονται από γυναίκες, κάτι το οποίο σημαίνει ότι μόλις το 1% των εταιριών διαθέτουν γυναίκα  Πρόεδρο ΔΣ στην Ελλάδα, σε σχέση με το 9% που είναι ο μέσος όρος της Ευρώπης».

Από την πλευρά της η κα. Μαρκάκη ιδρύτρια της πρωτοβουλίας The Boardroom τόνισε πως «Ενόψει της επιβολής των ποσοστώσεων είναι σημαντικό να αποφευχθεί ο συμβολικός διορισμός γυναικών, και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η προετοιμασία και υποστήριξη ικανών και καταρτισμένων γυναικών προκειμένου να καταλάβουν θέσεις σε Διοικητικά Συμβούλια, με στόχο τη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης. Η συνέργεια του The Boardroom με την RSM Ελλάδος, αποτελεί φυσική εξέλιξη, καθώς και οι δύο οργανισμοί μοιράζονται τις ίδιες αξίες όσον αφορά την ισότιμη – αξιοκρατική πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες και αναγνωρίζουν τη σημασία της πολυμορφίας στα ΔΣ η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της λήψης ορθών αποφάσεων».

Το The Boardroom αποτελεί ιδιωτική πρωτοβουλία που αφορά καταξιωμένες γυναίκες επαγγελματίες και υψηλόβαθμα στελέχη σε ανώτερες διοικητικές θέσεις. O στόχος του είναι η προετοιμασία και υποστήριξη ικανών γυναικών με υψηλή κατάρτιση, προκειμένου να καταλάβουν θέσεις σε Διοικητικά Συμβούλια και να συνεισφέρουν με την εμπειρία τους στην στρατηγική ανάπτυξη των εταιρειών. Ιδρύθηκε στην Ελβετία από την Ελληνίδα Ντιάνα Μαρκάκη στο πλαίσιο των ΕΜΒΑ σπουδών της στο Harvard Business School και έχει αναπτύξει μια ολιστική προσέγγιση στην προετοιμασία επίδοξων μελών ΔΣ, με γνώμονα την ενίσχυση της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της ποικιλομορφίας και ένταξης (diversity, equity and inclusion) σε επίπεδο διοικητικών συμβουλίων, η οποία βασίζεται σε τέσσερις (4) πυλώνες:

  • Εκπαίδευση για επίδοξα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων (Board Education),
  • Leadership development και εκμάθηση από ομότιμους (peer learning),
  • Strategic networking με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών σε θέσεις επιρροής, και
  • Προβολή θετικών προτύπων (role models) από όλο τον κόσμο, με τη λογική “you can’t be what you can’t see”.