Οι νέες τάσεις για την εταιρική υπευθυνότητα το 2019

    Από: Startup Team

Το 2018 αποδείχτηκε ότι ήταν ένα δραστήριο έτος για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και αναδείχθηκαν θέματα τα οποία σχετίζονται με την αειφορία, την παγκοσμιοποίηση, την υπεράσπιση κοινωνικών θεμάτων και τις φυσικές καταστροφές οι οποίες όλο και πιο συχνά εμφανίζονται στο προσκήνιο. Ορισμένα από αυτά τα ζητήματα και τάσεις θα συνεχιστούν μέχρι το 2019, αλλά οι ηγέτες των κρατών και οι διοικήσεις των επιχειρήσεων θα πρέπει να αναμένουν και κάποιες αξιοσημείωτες αλλαγές:

Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων πρέπει να εκπαιδευτούν κατάλληλα

Τα πάντα ξεκινούν από τον χώρο εργασίας και φυσικά από την «κεφαλή» της επιχείρησης τουλάχιστον όσον αφορά στην εργασιακή κουλτούρα. Φυσικά, η κατάσταση φέτος θα είναι ακόμη πιο σύνθετη αν αναλογιστεί κανείς το πόσο πολυσύνθετος έχει καταστεί ο χώρος εργασίας. Η καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης, η υποσχόμενη ισότητα αμοιβών, η προαγωγή της βιωσιμότητας και η διασφάλιση μεγαλύτερης εταιρικής δεοντολογίας, αποτελούν ζητήματα που τίθενται ψηλά στην ατζέντα της στρατηγικής ΕΚΕ και οι επικεφαλής των επιχειρήσεων αλλά και τα στελέχη ΕΚΕ απαιτείται να παρακολουθήσουν μαθήματα κατάρτισης, διαλέξεις από ειδικούς επιστήμονες και να ενημερωθούν για τις αλλαγές και τις βέλτιστες πρακτικές στην εταιρική διακυβέρνηση.

Περισσότερη πρόληψη αντί για κατασταλτικά μέτρα

Στις πρακτικές εταιρικής υπευθυνότητας το μότο τείνει πλέον να γίνει «Περισσότερη πρόληψη καταστροφών, λιγότερη καταστολή». Με τον αυξανόμενο αριθμό φυσικών καταστροφών που πλήττουν πολλά μέρη του κόσμου, οι εταιρείες πρέπει να αναθεωρήσουν την προσέγγισή τους στις προσπάθειες ανακούφισης από καταστροφές. Ενώ πολλές εταιρείες θα εξακολουθήσουν να παρέχουν ανακούφιση σε θύματα φυσικών καταστροφών μέσω επιχορηγήσεων σε μετρητά και προσφοράς σε υλικά/προϊόντα (η American Express πραγματοποιεί επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση καταστροφών από το 1872), η προσέγγιση που πρέπει να υιοθετηθεί είναι οι κοινότητες να καταφέρουν να γίνουν πιο ανθεκτικές στο μέλλον.

Ενώ δεν μπορούν να αποφευχθούν οι περισσότερες φυσικές καταστροφές, οι επιπτώσεις για τους ανθρώπους μπορούν να μετριαστούν ή ακόμη και να εξαλειφθούν σε μεγάλο βαθμό μέσω του καλύτερου αστικού και αγροτικού σχεδιασμού και με περισσότερους περιορισμούς στην οικοδόμηση και την ανάπτυξη.

Ισότητα με έμφαση στην ποικιλομορφία και την ενσωμάτωση

Η ισότητα συνδέεται με την ποικιλομορφία και την ένταξη. Οι εταιρείες έχουν επικεντρώσει την προσοχή τους στις προσπάθειες διαφοροποίησης και ένταξης τα τελευταία χρόνια, αλλά τώρα αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση για να εξασφαλίσουν ισότητα στη μεταχείριση των εργαζομένων και των πελατών. Ενώ τα θέματα της ισότητας των αμοιβών κυριάρχησαν στα πρωτοσέλιδα του 2018, υπάρχουν πολλές άλλες πτυχές του μάρκετινγκ, της εταιρικής ευθύνης, των ανθρώπινων πόρων και της διακυβέρνησης που αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή κατά το επόμενο έτος.

Η γενιά Ζ κάνει τη διαφορά

Ενώ ένα τεράστιο μέρος της προσοχής των μέσων μαζικής ενημέρωσης δόθηκε στις Millennials τα τελευταία χρόνια, η γενιά Ζ (δηλαδή εκείνοι που γεννήθηκαν μετά τα μέσα της δεκαετίας του ’90) εισέρχονται τώρα στην αγορά εργασίας και στην αγορά αγαθών (θα αντιπροσωπεύουν το 40% όλων των καταναλωτών παγκοσμίως 2020). Αυτή η εξέλιξη θέτει κάποια κριτήρια τα οποία θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν οι επιχειρήσεις στη χάραξη στρατηγικής ΕΚΕ: καλύτερη και ευκολότερη χρήση της τεχνολογίας, περισσότερη ευελιξία στο χώρο εργασίας, περισσότερη ελευθερία επιλογής και μεγαλύτερο βαθμό αποδοχής και διαφάνεια στον χώρο εργασίας και την αγορά . Η γενιά αυτή θέλει να δει τις εταιρείες να λαμβάνουν δράση για τα ζητήματα της παγκόσμιας φτώχειας και πείνας, του περιβάλλοντος και των κλιματικών αλλαγών αλλά και να υπερασπιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Πηγή: Insider.gr