Πρώτος απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των εταιρειών ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε και ΒΙΑΝ Α.Ε

    Από: Startup Team

Παρουσιάστηκε ο πρώτος πλήρης απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) των εταιρειών ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε και ΒΙΑΝ Α.Ε του Ομίλου Γιαννακόπουλου. Ο απολογισμός αφορά το διάστημα 2014-2016 και αποτυπώνει τη δέσμευση του Ομίλου στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Υπηρετώντας την αρχή «Ποιότητα στην παραγωγή – Φροντίδα για τον άνθρωπο» για περισσότερα από 90 χρόνια, ο Όμιλος Γιαννακόπουλου επιδιώκει να παραμένει πρότυπο επιχειρηματικής αντίληψης και δημιουργικής προσφοράς, θέτοντας υψηλούς κοινωνικούς στόχους που συμβαδίζουν με τις σύγχρονες ανάγκες στον τομέα της Υγείας.

Η φροντίδα για τον άνθρωπο διαπνέει όλα τα προγράμματα αλληλεγγύης που υλοποιεί ο Όμιλος, είτε πρόκειται για δωρεές φαρμάκων, είτε για εθελοντική προσφορά των εργαζομένων προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ή ακόμα για εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την πρόληψη νοσημάτων και την προαγωγή υγείας.

Ειδικότερα, στον απολογισμό παρουσιάζονται οι πολιτικές και οι δράσεις ΕΚΕ, οι πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης, τα προγράμματα εθελοντισμού, που έχουν διαρθρωθεί με βάση τους εξής τέσσερις πυλώνες: Εργαζόμενοι, Αγορά, Κοινωνία, Περιβάλλον. Η απολογιστική έκθεση συντάχθηκε κατά τα διεθνή πρότυπα GRI Standards.

Μέσω του πρώτου εταιρικού απολογισμού, η ΒΙΑΝΕΞ και η ΒΙΑΝ μας καλούν να γνωρίσουμε τις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ζωής των συμπολιτών μας, συμβάλλοντας στη διάδοση του μηνύματος του εθελοντισμού, της κοινωνικής προσφοράς και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

Η έκθεση είναι διαθέσιμη στο www.vianex.gr