Η διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου που κάνει τη διαφορά

    Από: Startup Team
Ο σημερινός σπανιότερος πόρος των επιχειρήσεων είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο, όπως μετράται από το χρόνο, το ταλέντο και την ενέργεια του ανθρώπινου δυναμικού. Ο χρόνος, είτε μετράται με ώρες την ημέρα ή τις ημέρες σε μια σταδιοδρομία, είναι πεπερασμένος. Το ταλέντο που κάνει τη διαφορά είναι επίσης σπάνιο. Για μια μέση επιχείρηση θεωρείται ότι μόνο το 15% περίπου των εργαζομένων της είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Η εύρεση, ανάπτυξη και διατήρηση αυτού του ταλέντου είναι δύσκολη – τόσο πολύ ώστε ο επιχειρηματικός τύπος να αναφέρεται σε έναν «πόλεμο» για τα ταλέντα. Η ενέργεια είναι επίσης δύσκολη. Αν και άυλη, μπορεί να μετρηθεί από τον αριθμό των εμπνευσμένων υπαλλήλων στο ανθρώπινο δυναμικό. Με βάση σχετική έρευνα, οι εμπνευσμένοι εργαζόμενοι είναι τρεις φορές πιο παραγωγικοί από τους δυσαρεστημένους υπαλλήλους, αλλά είναι σπάνιοι. Για τις περισσότερους επιχειρήσεις, μόνο ένας στους οκτώ εργαζόμενους θεωρείται ότι εμπνέεται.

Γιατί λοιπόν δεν δίνουμε την ίδια προσοχή στη διοίκηση του σπάνιου ανθρώπινου κεφαλαίου, όπως κάνουμε με το χρηματικό κεφάλαιο; Εκτιμούμε και επιβραβεύουμε την καλή διαχείριση του χρηματοοικονομικού κεφαλαίου. Και τη μετράμε. Οι καλοί CEOs κρατούνται με μεγάλη προσοχή για την έξυπνη διαχείριση και κατανομή του χρηματοοικονομικού κεφαλαίου. Αλλά οι σημερινοί μεγάλοι επικεφαλής των επιχειρήσεων πρέπει να είναι εξίσου σπουδαίοι στη διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου. Ο Eric Garton στέλεχος της Bain & Company, προτείνει σχετικά με το θέμα αυτό τα εξής:

Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα το ανθρώπινο κεφάλαιο;

Μετρήστε το. Δεν μπορείτε να διαχειριστείτε αυτό που δεν μπορείτε να μετρήσετε. Για να μετρήσετε το ανθρώπινο κεφάλαιο, μπορείτε να αναπτύξετε μετρήσεις όπως ο δείκτης παραγωγικής ισχύος, που εξετάζει το κόστος της οργάνωσης και τα οφέλη από την αποτελεσματική διαχείριση ταλέντων και ενέργειας στη συνολική παραγωγική σας ισχύ. Μπορείτε να μετρήσετε το ποσό και την αξία του χρόνου που βάζετε σε projects ή πρωτοβουλίες και την απόδοση τους . Μπορείτε να μετρήσετε ενεργά το ποσό της δημιουργίας αυτών που κάνουν τη διαφορά στην επιχείρηση σας.