Η πανδημία εκτόξευσε τη χρήση της τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις

    Από: Startup Team

Σε ψηφιακό επιταχυντή έβαλε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις η πανδημία και οι περιορισμοί, που επιβλήθηκαν για τον περιορισμό της διασποράς της COVID-19. Προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης, οι εταιρείες στην Ευρώπη στράφηκαν στην τεχνολογία.

Δεν είναι τυχαίο ότι μία στις τρεις επιχειρήσεις στην Ευρώπη απαντά ότι αύξησε το ποσοστό των εργαζομένων της, που απέκτησαν πρόσβαση σε ψηφιακές τεχνολογίες της. Συγκεκριμένα, το 33% των επιχειρήσεων της Ε.Ε. αύξησε το μερίδιο των εργαζομένων με απομακρυσμένη πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας.

Το ίδιο ποσοστό (33%) των επιχειρήσεων αύξησε το ποσοστό του προσωπικού με απομακρυσμένη πρόσβαση σε άλλα συστήματα ΤΠΕ. “Οι περιορισμοί στην κινητικότητα, που προκλήθηκαν από την πανδημία της COVID-19, ανάγκασαν πολλές επιχειρήσεις να στραφούν προς τις ψηφιακές τεχνολογίες ή να αυξήσουν τη χρήση της, προκειμένου να διατηρήσουν τις δραστηριότητές τους. Αυτή η στροφή ανέδειξε τις δυνατότητες, που έχουν οι ψηφιακές τεχνολογίες για βελτίωση της οικονομικής ανθεκτικότητας των εταιρειών”, αναφέρει η Eurostat, που δημοσιοποίησε τα σχετικά στοιχεία.

Η Μάλτα κατέγραψε τα υψηλότερα ποσοστά επιχειρήσεων, που αύξησαν το ποσοστό του προσωπικού, το οποίο είχε εξ αποστάσεως πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επιχείρησης (55%) ή στα άλλα συστήματα ΤΠΕ από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (58%).

Διαβάστε όλο το άρθρο στο sepe.gr