Αειφόρος Ανάπτυξη: Μια ευκαιρία για να γίνεις ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας

    Από: Startup Team

Ως αειφόρος ή βιώσιμη ανάπτυξη ορίζεται: “Η ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες”.

Η αειφόρος ανάπτυξη μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στην ενίσχυση της οικονομίας και της κοινωνίας, που είναι οι τρεις πυλώνες της αειφορίας.

Μια επιχείρηση που εφαρμόζει ένα πρόγραμμα αειφόρου ανάπτυξης έχει και η ίδια όφελος αφού ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορεί να μειώσει τα κόστη, να αυξήσει την ικανοποίηση του προσωπικού της επιχείρησης, άρα και την αποδοτικότητα, να ενισχύσει τη φήμη της και τη θέση της στην τοπική κοινότητα, καθώς και τις σχέσεις της με τους συνεργάτες της.

Τι μπορεί να περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα αειφόρου ανάπτυξης:

-Μείωση των αποβλήτων και προώθηση της ανακύκλωσης π.χ. κάδοι ανακύκλωσης για διαφορετικά υλικά και συνεργασία με εταιρείες ανακύκλωσης.

-Πολιτική για όσο το δυνατόν λιγότερα εκτυπωμένα έγγραφα.

-Εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού με λάμπες οικονομίας.

-Αποφυγή χρήσης κλιματιστικού με ανοιχτά παράθυρα.

-Απενεργοποίηση των ηλεκτρονικών συσκευών όταν δεν χρησιμοποιούνται.

-Στροφή σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας π.χ. ηλιακή.

-Υποστήριξη τοπικών επιχειρήσεων και προμηθευτών π.χ. για τα αναλώσιμα του γραφείου.

-Υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

-Εκπαίδευση του προσωπικού για τη συνεχόμενη εξέλιξή του.

-Σωστή και δίκαιη μισθοδοσία.

-Ευχάριστο, φιλικό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας. Για παράδειγμα, τα φυτά στον εργασιακό χώρο όχι μόνο βελτιώνουν την ψυχολογία και κατ’ επέκταση και την αποδοτικότητα, αλλά καθαρίζουν και τον ατμόσφαιρα. Γι’ αυτό μη διστάζετε να μετατρέπετε τα γραφεία.. σε κήπους.

-Μετακίνηση του προσωπικού με κάποιο μέσο της εταιρείας, έτσι ώστε να μη χρειάζεται να χρησιμοποιήσει κάθε εργαζόμενος το αυτοκίνητό του, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

-Ενημέρωση της κοινότητας, αλλά και των συνεργατών της εταιρείας για τις δράσεις της. Έτσι μπορεί πιο εύκολα να προσελκύσει νέους πελάτες ή συνεργάτες ή ακόμα και επενδυτές που αναζητούν υπεύθυνες εταιρείες.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει και να εφαρμόσει το δικό της πρόγραμμα αειφόρου ανάπτυξης, για το οποίο όπως είναι φανερό δεν απαιτούνται πολλά χρήματα ούτε μεγάλες αλλαγές στη δομή της. Δεν αποτελεί υποχρέωσή της, αλλά είναι πλέον μια αναγκαιότητα.

Τι χρειάζεται για να πετύχει ένα πρόγραμμα αειφόρου ανάπτυξης

Αρχικά θα πρέπει να υπάρχει αφοσίωση της ανώτατης διοίκησης ή των ιδιοκτητών της επιχείρησης σε αυτό. Στη συνέχεια, θα πρέπει να γνωστοποιηθεί το πρόγραμμα σε όλα τα μέλη της εταιρείας και να καταστεί η αειφορία ένα μέρος της δουλειάς κάθε εργαζόμενου. Όπου χρειάζεται να γνωστοποιηθεί και εξωτερικά για να βελτιωθεί η φήμη της εταιρείας. Επίσης, θα πρέπει υπάρχουν ενέργειες σχεδιασμού και παρακολούθησης της προόδου. Καλό είναι τέλος, να οριστεί ένας υπεύθυνος του προγράμματος αειφόρου ανάπτυξης που θα έχει την επίβλεψη και θα καταβάλλει προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων που έχουν οριστεί.

Το ζητούμενο είναι να ωριμάσει η σκέψη

Από τη στιγμή που μία επιχείρηση ή εταιρεία αποφασίζει να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα αειφόρου ανάπτυξης, η μετάβαση είναι σχετικά εύκολη με βάση τα βήματα που αναλύθηκαν πιο πάνω. Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι να ωριμάσει η σκέψη για μια τέτοια αλλαγή και κυρίως να εκτιμηθεί από όλους το πώς τέτοιου είδους αλλαγές μπορεί να αναβαθμίσουν ποιοτικά πολλούς και διαφορετικούς τομείς της ζωής των εργαζομένων, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα.

Πηγή: thriveglobal.gr