Δ. Δρόσος και Α. Ζερκούλης: Inagros, ο ψηφιακός σύμμαχος των αγροτών

    Από: Startup Team

Έχουν εγκαταστήσει το σύστηµα inagros: µια τεχνολογική γέφυρα µεταξύ της καλλιέργειας, του αγρότη και του γεωπόνου. Συµµαθητές από το Λύκειο, ο Ανδρέας και ο Δηµήτρης εντόπισαν πάγια προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο αγροτικός κόσµος (αν και δεν είναι οι ίδιοι αγρότες) και αποφάσισαν να τείνουν χείρα βοηθείας. Έτσι, το 2015 και ύστερα από δύο χρόνια προετοιµασίας δηµιούργησαν το inagros, το οποίο µπορεί να βελτιώσει τη ζωή των αγροτών, αλλά και να αυξήσει τα έσοδά τους. Πώς; Μέσω µιας συσκευής η οποία τοποθετείται σε επιλεγµένα σηµεία ενός χωραφιού και περιλαµβάνει αισθητήρες οι οποίοι µετρούν τη θερµοκρασία του εδάφους, την υγρασία και άλλα δεδοµένα, τα οποία αποστέλλονται ανά πάσα στιγµή στον γεωργό και τον γεωπόνο.

Η πλατφόρµα ενηµερώνει τους αγρότες µέσω sms για τυχόν βλάβη του αρδευτικού συστήµατος και για συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη ασθενειών και µυκήτων. Έτσι, οργανώνεται η γεωργική παραγωγή, ενώ µειώνεται η κατανάλωση νερού, λιπάσµατος και φυτοφαρµάκων. Το inagros έχει ήδη εγκατασταθεί στον Εθνικό Κήπο Αθηνών, ενώ ο Ανδρέας και o Δηµήτρης βρίσκονται σε συζητήσεις µε εταιρεία συµβολαιακής γεωργίας, όπου κι έχουν εντοπίσει µεγάλο ενδιαφέρον. Παράλληλα, τον επόµενο µήνα θα ξεκινήσουν τις επαφές µε επενδυτικά σχήµατα. Όραµά τους είναι να παρέχουν το εργαλείο µε το οποίο κάθε καλλιέργεια θα φέρει τη µέγιστη απόδοση µε το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωµα.

Πηγή: capital.gr