Η σημασία της ομάδας υποστήριξης στις μικρές επιχειρήσεις

    Από: Startup Team

Καθώς ο κόσμος των επιχειρήσεων γίνεται όλο και πιο πολύπλοκος, o επιχειρηματίας μιας μικρής επιχείρησης δεν μπορεί πλέον να είναι ένας εμπειρογνώμονας σε όλες τις εξειδικευμένες ειδικότητες που μια μικρή επιχείρηση χρειάζεται. Παρά το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων πρέπει οπωσδήποτε να επικεντρωθούν στην παραγωγή και τη διαχείριση ταμειακών ροών και για να φέρουν πελάτες, είναι επίσης πολύ σημαντικό για αυτούς να καλλιεργούν και να γαλουχήσουν σχέσεις με μια ομάδα υποστήριξης.

Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει:

 • Πελάτες
 • Υπαλλήλους
 • Τραπεζικό ίδρυμα
 • Λογιστική – Φοροτεχνική υποστήριξη
 • Νομική υποστήριξη
 • Ασφάλεια – Φορέας ιδιωτικής ασφάλισης
 • Marketing professional
 • IT specialist

Είναι ζωτικής σημασίας για κάθε επιχειρηματία να αναπτύξει και να διατηρήσει στενές σχέσεις με τους άνω συνεργάτες της επιχείρησης, πριν προκύψουν οποιαδήποτε ανάγκες.

Οι εργαζόμενοι

Αν σκεφτούμε με όρους μιας «σχέσης» με τους εργαζόμενους, μπορεί να φαίνεται λίγο περίεργο για έναν επιχειρηματία ότι η σχέση θα μπορούσε να είναι το πιο σημαντική απ ‘όλα τα είδη των σχέσεων. Επειδή οι εργαζόμενοι αποτελούν σημαντικό πόρο σε κάθε μικρή επιχείρηση, ο χρόνος και η προσπάθεια που ο επιχειρηματίας επενδύει στη γαλούχηση ότι η σχέση αυτή, αποκτά μια τεράστια απόδοση της επένδυσης αυτής. Οι εργαζόμενοι που αισθάνονται σεβασμό και εκτίμηση σχεδόν πάντα παράγουν περισσότερο από το αναμενόμενο.

Οι εργαζόμενοι αντιπροσωπεύουν – στην πραγματικότητα είναι – η εταιρεία στους πελάτες της. Η επιχειρηματική σχέση με τους πελάτες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία και την αλληλεπίδρασή τους με τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι έχουν την τάση να θέλουν να ικανοποιήσουν τους πελάτες, θέλουν να προσφέρουν άριστες υπηρεσίες και επιδιώκουν να διατηρήσουν την θέση τους. Αυτό είναι σημαντικό για τη συνέχεια της υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησης πελατών.

Τραπεζικό ίδρυμα

Μια τραπεζική σχέση αποτελεί μια προφανής ανάγκη, όχι μόνο για τη συνήθη επιχειρηματική τραπεζική, αλλά ιδιαίτερα όταν απαιτείται κεφάλαιο για να αναπτυχθεί η επιχείρηση, να αυξήσει την απογραφή, να αγοράσει ένα κτίριο, να ισορροπήσει ένα βραχυπρόθεσμο χάσμα μεταξύ των υποχρεώσεων και απαιτήσεων ή για να αντιμετώπιση τις διακυμάνσεις των ταμειακών ροών.

Το τραπεζικό ίδρυμα στον οποίο ένας επιχειρηματίας απευθύνεται για έκδοση δανείου θα πρέπει να κατανοήσει την ιστορία της επιχείρησης και να έχει μια κατανόηση αξιοπιστίας του επιχειρηματία για τις προοπτικές χρήσης και αποπληρωμής του δανείου. Αν υπάρχει μακροχρόνια σχέση, ή είναι τουλάχιστον στο στάδιο της δημιουργίας της, η αίτηση δανείου έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να εγκριθεί. Εάν η επιχείρηση έχει δανειστεί και επιστραφούν τα δάνεια του παρελθόντος, η καθιερωμένη πορεία και η σχέση βελτιώνει σημαντικά τις προοπτικές έγκρισης.

Λογιστική – φοροτεχνική υποστήριξη

Η σχέση αυτή είναι εξίσου σημαντική, αν ο επιχειρηματίας επιδιώκει να είναι σίγουρος για την ποιότητα, τη σαφήνεια, την επικαιρότητα και την κατανόηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που του παρέχεται. Η σχέση αυτή μπορεί επίσης να ενισχύσει την αξιοπιστία της επιχείρησης με ένα τραπεζικό ίδρυμα, όταν η επιχείρηση αναζητά πρόσθετα κεφάλαια.

Πολλές μικρές επιχειρήσεις αναθέτουν τις λογιστικές και φοροτεχνικές λειτουργίες σε εξωτερικά γραφεία για την ευκολία, την εξοικονόμηση χρόνου και για λόγους κόστους.

Νομική υποστήριξη

Κάθε επιχειρηματίας θα πρέπει να έχει μια σχέση με έναν νομικό ή νομικό γραφείο, ειδικό στα επιχειρηματικά θέματα,. Όταν ο επιχειρηματίας επενδύει τα κεφάλαια του για την οικοδόμηση της επιχείρησης, θα πρέπει να προστατεύεται από την ζημία.

Ασφάλεια – Φορέας ιδιωτικής ασφάλισης

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων, η επιχείρηση πρέπει, επίσης, να έχει μια σχέση και αξιόπιστες συμβουλές ασφαλιστικής εταιρείας η οποία θα παρέχει τη βέλτιστη κάλυψη στους σχετικούς τομείς, στο πλαίσιο των περιορισμών του προϋπολογισμού των επιχειρήσεων.

Marketing Professional

Ανάλογα με τις πωλήσεις και την εμπειρία πάνω στο μάρκετινγκ του ίδιου του επιχειρηματία, μια σχέση με έναν ειδικό μάρκετινγκ συνιστάται. Οι περισσότερες μικρές επιχειρήσεις ξεκινούν με έναν επιχειρηματία ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη τεχνική ικανότητα ή έχει δημιουργήσει μια βάση πελατών. Όταν όμως ο επιχειρηματίας επιδιώκει να αναπτύξει τη δραστηριότητα πέρα από αυτήν την καθιερωμένη βάση πελατών, θα πρέπει να έχει ένα καλά καθορισμένο σχέδιο μάρκετινγκ που ασχολείται με τα ακόλουθα θέματα:

 • Στόχο αγοράς
 • Βελτιστοποίηση των μέσων που χρησιμοποιούνται
 • Την αξιολόγηση του ανταγωνισμού
 • Να πάρει την καλύτερη αξία για τα κεφάλαια που δαπανώνται μέσω μάρκετινγκ

IT Specialist,

Ο IT πρέπει να αναλύσει τα συστήματα και να προτείνει τρόπους για την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση του κόστους. Ο ίδιος ή το εξωτερικό γραφείο θα πρέπει επίσης να προτείνει τρόπους για να κρατήσει την επιχείρηση ανταγωνιστική όσον αφορά τα διοικητικά θέματα, την διαχείριση έργων και το κόστος λειτουργίας, ώστε να διατηρήσει την επεκτασιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου μέσω της παραγωγικότητας της διαδικασίας και την ικανότητα του συστήματος καθώς και την ευελιξία.

Συμπερασματικά

Αναφερθήκαμε σε μια παρτίδα σχέσεων που πρέπει να διατηρήσει ο επιχειρηματίας μιας μικρής επιχείρησης. Ωστόσο, αν και αυτές οι σχέσεις δεν είναι κατ ‘ανάγκην χρονοβόρες, είναι απολύτως απαραίτητες για τη μακροπρόθεσμη επιχειρηματική επιτυχία, όταν η επιχείρηση χρειάζεται εμπειρογνώμονες για να βοηθήσουν στην επίλυση προβλημάτων ή να επωφεληθούν πλήρως από μια επιχειρηματική ευκαιρία.

Πηγή: epixeiro.gr