Πώς μπορεί το Άγιο Όρος να βοηθήσει τις StartUp εταιρίες;

    Από: Θοδωρής Σπηλιώτης

Κάθε μονή του Αγίου Όρους είναι αυτοδιοίκητη και έχει την πλήρη ευθύνη για τη λειτουργία της (οργανωτική, διοικητική, οικονομική), όπως και μια Startup εταιρεία.

Ας κάνουμε την αντιστοίχιση, ότι μια Startup είναι μια Μονή του Αγίου Όρους.

Πώς είναι η δομή μιας Μονής / Startup και ποια τα χαρακτηριστικά της;

– Τη Μονή / Startup διοικεί ο ηγούμενος (ηγέτης) και έχει την ευθύνη για την καθοδήγηση και τη λειτουργία της. Η χρήση του όρου «ηγέτης» δεν είναι τυχαία, καθώς αυτός που είναι επικεφαλής πρέπει να έχει και πνευματικές ικανότητες, πέρα από διοικητικές

. – Ο ηγούμενος (ηγέτης) εκλέγεται δημοκρατικά μέσω εκλογών από τους μοναχούς. Δεν υπάρχει η διαδικασία διαδοχής με βάση την ιεραρχία ή την παλαιότητα.

– Κάθε Μονή / Startup έχει δικό της εσωτερικό κανονισμό και με βάση αυτόν ο ηγούμενος μαζί με την ομάδα διοίκησης, που ονομάζεται «γεροντία», ασκούν τη συνολική διοίκηση. Η ομάδα, με επικεφαλής τον ηγούμενο, είναι υπεύθυνη για τη βιωσιμότητα και τη λειτουργία της μονής.

– Ο εσωτερικός κανονισμός, που είναι ξεχωριστός για κάθε μονή, ψηφίζεται από τις μονές και εγκρίνεται από την Ιερά Κοινότητα, που ασκεί την εποπτεία και την τήρηση της ομαλής λειτουργίας του Αγίου Όρους, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη.

– Ο ηγούμενος (ηγέτης), αν και επικεφαλής, ελέγχεται από αυτή την μικρή ομάδα διοίκησης και μπορεί ακόμη να παυτεί από αυτήν, αν αυτό κριθεί σκόπιμο.

– Ο ίδιος ο ηγούμενος ορίζει τα διακονήματα (εργασίες) των μοναχών, που για τον καθέναν συνήθως είναι περισσότερα από ένα.

– Θεωρείται καλό ο μοναχός / εργαζόμενος να έχει πάνω από μια εργασίες υπ’ ευθύνη του, για να μπορεί να αποκτά νέες δεξιότητες (skills) δίπλα σε ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία και μπορούν να του μεταδώσουν την τεχνογνωσία τους. Αυτό τον καθιστά μακροπρόθεσμα χρήσιμο για το μέλλον της μονής. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται το ομαδικό πνεύμα και ακολουθείται το λεγόμενο Rotation Learning Model, δηλαδή η περιοδική αλλαγή στα διάφορα διακονήματα (εργασίες).

Σε κάθε μονή το εκπαιδευτικό επίπεδο των μοναχών ποικίλλει. Υπάρχουν μοναχοί ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης αλλά και μοναχοί χαμηλότερων εκπαιδευτικών βαθμίδων. Συμβαίνει δηλαδή ό,τι ακριβώς και στην κοινωνία ή τις επιχειρήσεις, όπου το επίπεδο των ανθρώπων που συναντάς είναι διαφορετικό.

Αντιστοίχιση Μονής – Startup ως προς την οργάνωση και Διοίκηση

Η δομή της επιχείρησης πρέπει να είναι όσο πιο απλή γίνεται, χωρίς πολλά επίπεδα Management.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) και ηγέτης να αναδεικνύεται μέσα από την επιχείρηση. Δεν πρέπει να είναι απρόσιτος και απομονωμένος στο γραφείο του, αλλά να έχει προσωπικές σχέσεις με τους εργαζόμενους, να γνωρίζει τη δουλειά που κάνει ο καθένας τους, την αποδοτικότητά τους αλλά και τυχόν ιδιαιτερότητες και προβλήματα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) και ηγέτης της επιχείρησης πρέπει να εμπνέει τους εργαζόμενους με την πνευματικότητά του αλλά και με και με τη γενικότερη στάση του.

Ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, ότι η επιχείρηση διατηρεί 10 εργαζόμενους.

Πώς μπορεί η δομή μιας μονής να εφαρμοστεί στην επιχείρηση;

Πριν αναλύσουμε τον τρόπο εφαρμογής, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η επιχείρηση έχει εργάτες, υπαλλήλους και στελέχη:

– Η δομή της επιχείρησης πρέπει να είναι επίπεδη (Flat Management ), ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων

. – Με την επίπεδη διοίκηση αποφεύγεται η γραφειοκρατία.

– Ο CEO και η ομάδα διοίκησης επιλέγει την ανέλιξη του εργαζομένου σύμφωνα με τις δυνατότητες και τον χαρακτήρα του.

– Ο εργαζόμενος που θα επιλέξει η επιχείρηση να τον εξελίξει μπορεί να έχει περισσότερους από έναν τομείς ευθύνης – εργασίες.

– Η επιλογή αυτή μπορεί να γίνεται και στο στάδιο κατά το οποίο εργαζόμενος είναι ακόμη δόκιμος, προκειμένου να αρχίσει σταδιακά να αποκτά εμπειρία και δεξιότητες και σε άλλα αντικείμενα πέρα από το κύριο αντικείμενο απασχόλησής του.

– Ακολουθείται το λεγόμενο Rotation Learning Model, που σημαίνει ότι αλλάζω θέση και φύση εργασίας, ώστε να αποκτήσω περισσότερες γνώσεις που μπορούν να αποδειχθούν μακροπρόθεσμα επωφελείς για την επιχείρηση.

– Η εναλλαγή αυτή στο αντικείμενο εργασίας καλλιεργεί συγχρόνως την οικειότητα μεταξύ του εκπαιδευτή και του εργαζόμενου και έτσι στήνεται προοδευτικά μία ασφαλής και στέρεη σχέση συνεργασίας.

– Ο εργαζόμενος μαθαίνει την οργανωτική λειτουργία της επιχείρησης, γνωρίζει τους συναδέλφους του από τα υπόλοιπα τμήματα και διαμορφώνει μια πληρέστερη εικόνα της εταιρείας στην οποία εργάζεται. – Το Rotation Learning Model βοηθά επιπλέον την αναπλήρωση όταν προκύπτει ανάγκη.

– Ένα νέο στοιχείο που εφαρμόζουν οι μονές κα1ι που μπορεί να έχει πλήρη εφαρμογή και αντιστοιχία σε μια επιχείρηση είναι ο καθοδηγητής του εργαζόμενου (Employee Mentor). –

Οικογενειακή Κουλτούρα: Οι μοναχοί τρώνε όλη μαζί,. Έτσι πρέπει να κάνουν και οι εργαζόμενοι.

– Η συλλογική διαδικασία λήψης αποφάσεων καταλήγει σε καλύτερες αποφάσεις για µια επιχείρηση, καθώς:

– Η ομάδα έχει πρόσβαση σε περισσότερα δεδομένα και διαθέτει συσσωρευμένη και μεγαλύτερη πείρα από τα μέλη της.

– Τα µέλη της ομάδας δεσμεύονται από τη συλλογική απόφασή τους.

– Η διαδικασία ομαδικής λήψης αποφάσεων φιλτράρει τις πολύ καλές και τις πολύ κακές πληροφορίες και οδηγεί σε µια απόφαση καλύτερη από οποιαδήποτε άλλη ατομική.

Αρχές Αθωνικού Management

– Διασφάλιση Ενότητας. – Ουσιαστικές Ανθρώπινες Σχέσεις. – Περιοδική Αλλαγή Εργασιών (Rotation Learning Model). – Επίπεδη Οργάνωση (Flat Management). – Συλλογικές Αποφάσεις. – Συναδελφικότητα. – Σωστή και Ισορροπημένη Διατροφή. – Κουλτούρα Οικογένειας. – Καινοτομία. – Σεβασμός. – Πειθαρχία. – Εμπιστοσύνη. – Ηθική. – Ακεραιότητα – Συνέπεια. – Αυτονομία. – Πνευματικότητα – Αλήθεια

Σημείωση: Στο παραπάνω κείμενο υπάρχουν αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Μοναχός που έγινε CEO» – 1000 χρόνια Αθωνικό Management.

Πηγή: Huffingtonpost.gr

από: Θοδωρής Σπηλιώτης

Συγγραφέας του βιβλίου «O Μοναχός που έγινε CEO» – 1000 χρόνια Αθωνικό Management. Θεμελιώτης του Αθωνικού Management.