Το LinkedIn αναγεννά την αγορά εργασίας και «σκοτώνει» το brain drain

    Από: Startup Team

Παρότι η νεανική ανεργία παραµένει σε δυσθεώρητα υψηλά επίπεδα (περίπου 900.000 νέοι), οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα αδυνατούν να βρουν ανθρώπινο δυναµικό µε τα προσόντα που αναζητούν. Μπορεί να ακούγεται οξύµωρο, ωστόσο αυτή είναι η πραγµατικότητα στην ελληνική αγορά εργασίας σήµερα. Το κενό αυτό επιχειρεί να γεφυρώσει η πρωτοβουλία ReGeneration, προσφέροντας στη νέα γενιά τα εφόδια που χρειάζεται για να σταδιοδροµήσει επαγγελµατικά. Το ReGeneration είναι το µεγαλύτερο και πιο πολυσυµµετοχικό πρόγραµµα απασχόλησης και εκπαίδευσης στην Ελλάδα και αποτελεί µια δράση των Global Shapers Athens Hub, πρωτοβουλία του World Economic Forum.

Ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια, µε σκοπό να συµβάλει στη νεανική απασχολησιµότητα, στη γεφύρωση του χάσµατος δεξιοτήτων και στην καταπολέµηση της νεανικής ανεργίας και του brain drain. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους όλων των ειδικοτήτων, µέχρι 29 ετών, µε 0-3 χρόνια προϋπηρεσίας, που ενδιαφέρονται να κάνουν τα πρώτα τους επαγγελµατικά βήµατα. Προσφέρει 6µηνη (κατ’ ελάχιστον) αµειβόµενη απασχόληση σε πολυεθνικές και µικροµεσαίες εταιρείες στην Ελλάδα, 32 ώρες εκπαίδευσης µε έµφαση στην προσωπική και επαγγελµατική ανάπτυξη, 25 ώρες κοινωνικής προσφοράς σε επιλεγµένες ΜΚΟ και πρόγραµµα mentoring µε καταξιωµένα στελέχη της αγοράς.

Ο συνιδρυτής του ReGeneration, Παναγιώτης Μαδαµόπουλος-Μοράρης, επισηµαίνει πως το ReGeneration δηµιουργεί και προσφέρει στους νέους αποφοίτους τις ευκαιρίες που δεν έχουν, λόγω ελάχιστης προϋπηρεσίας και έλλειψης αξιοκρατικών κριτηρίων στην αγορά εργασίας, ενδεχοµένως και µειωµένου προσωπικού κεφαλαίου αλλά και λιγότερων ευκαιριών που µπορεί να έχουν οι νέοι που ζουν εκτός αστικών κέντρων. «Χτίζουµε ένα διαδραστικό οικοσύστηµα από συνεργαζόµενες εταιρείες και ακαδηµαϊκούς και εκπαιδευτικούς φορείς, ώστε να προσφέρουµε στους νέους τις απαραίτητες δεξιότητες και ευκαιρίες για να διαµορφώσουν το δικό τους µέλλον» σηµειώνει χαρακτηριστικά.

Τα µέχρι στιγµής αποτελέσµατα είναι εντυπωσιακά και γεννούν αισιοδοξία για τη συνέχεια. Στα πέντε χρόνια δράσης το ReGeneration, σύµφωνα µε έρευνα που εκπόνησε (Impact Report), έχει καταφέρει να τοποθετήσει περισσότερους από 1.100 ταλαντούχους νέους σε οργανικές θέσεις εργασίας σε 400 εταιρείες πανελλαδικώς. Από τις προσλήψεις αυτές οι 600 πραγµατοποιήθηκαν στο διάστηµα µεταξύ Ιανουαρίου 2018 έως και σήµερα, γεγονός που καταδεικνύει την εκθετική ανάπτυξη του προγράµµατος τον τελευταίο χρόνο, καθώς οι ρυθµοί ανάπτυξης αγγίζουν το 230%. Παράλληλα, µέσω του προγράµµατος έχουν συµπληρωθεί 170.000 ώρες εκπαίδευσης σε soft και hard skills, και έχουν προσφερθεί 16.000 ώρες εθελοντικής εργασίας. Το ποσοστό ανανέωσης συνεργασίας των εταιρειών µε τους υποψηφίους του προγράµµατος ανέρχεται στο 90%, οδηγώντας ουσιαστικά στη δηµιουργία και διατήρηση οργανικών θέσεων εργασίας, αυξάνοντας έτσι την απασχολησιµότητα και µειώνοντας σηµαντικά την υποαπασχόληση, ενώ υπολογίζεται ότι έχουν ήδη δοθεί περίπου 7.700.000 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένων εργοδοτικών εισφορών), σε µισθούς νέων που έχουν προσληφθεί µέσω του προγράµµατος.

Νέες ευκαιρίες

Οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες του ReGeneration δεν σταµατούν εκεί. Πρόσφατα υπέγραψε συνεργασία στρατηγικής σηµασίας µε το LinkedIn Learning, τη µεγαλύτερη εκπαιδευτική πλατφόρµα. Μέσω του LinkedIn Learning, το πρόγραµµα για πρώτη φορά «ξεκλειδώνει» χιλιάδες εκπαιδευτικές ευκαιρίες για όλους τους ReGenerators (τους υποψηφίους εκείνους που έχουν ολοκληρώσει µε επιτυχία κάθε κύκλο του προγράµµατος), καθώς δηµιουργώντας τον εξατοµικευµένο λογαριασµό τους οι συµµετέχοντες θα έχουν πλέον δωρεάν πρόσβαση σε περισσότερα από 9.000 online µαθήµατα σε soft, hard και business skills, λαµβάνοντας εξειδικευµένη εκπαίδευση αλλά και την ανάλογη πιστοποίηση από τους µεγαλύτερους οργανισµούς παγκοσµίως. «Πριν από πέντε χρόνια, µε µια υγιή δόση υπέρµετρης αισιοδοξίας, σχεδιάσαµε το ReGeneration, µε όραµα να αλλάξουµε όχι µόνο τις ζωές των νέων απόφοιτων αλλά και την πορεία της σύγχρονης Ελλάδας, δηµοκρατικοποιώντας την πρόσβαση στην ευκαιρία για επαγγελµατική και προσωπική ανάπτυξη αλλά και χτίζοντας γέφυρες σε µια προσπάθεια ανοικοδόµησης του οικοσυστήµατος εκπαίδευσης και απασχόλησης στη χώρα. Παρότι το κοινωνικό µας αποτύπωµα είναι ήδη εξαιρετικά σηµαντικό, οι στόχοι µας παραµένουν φιλόδοξοι και γνωρίζουµε ότι γι’ αυτό χρειάζεται ακόµα σκληρή δουλειά αλλά και υποστήριξη» υπογραµµίζει ο κ. Μαδαµόπουλος-Μοράρης. Να σηµειωθεί ότι το ReGeneration είναι πρόγραµµα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και υποστηρίζεται από τους Coca-Cola, The Coca-Cola Foundation, The Hellenic Initiative και Iδρυµα Σταύρος Νιάρχος.

«Φραγή» στο brain drain

Η αναστροφή του brain drain αποτελεί µία από τις βασικές στοχεύσεις του προγράµµατος. Αν και η Ελλάδα έχει ξεπεράσει τη βαθιά κρίση, εντούτοις, όπως επισηµαίνεται στο Impact Report του ReGenaration, έχει ακόµη πολύ δρόµο για να φέρει πίσω τους νέους που εγκατέλειψαν τη χώρα τα προηγούµενα χρόνια λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν στην ελληνική αγορά. Περίπου 450.000 νέοι έφυγαν εκτός Ελλάδας µεταξύ του 2008 και του 2016, ενώ ακόµη και σήµερα αρκετοί είναι αυτοί που αναζητούν ένα καλύτερο εργασιακό µέλλον στο εξωτερικό. Υπολογίζεται πως το brain drain έχει κοστίσει στην Ελλάδα πάνω από 15 δισ. ευρώ (!) και συνεχίζει να πληγώνει την ελληνική οικονοµία και κοινωνία.

Πηγή: Ethnos.gr