Το LinkedIn κάνει πιο εύκολη την προώθηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων

    Από: Startup Team

Καλά είναι όλα τα επαγγελματικά εφόδια, αλλά δεν έχουν αξία εάν δεν μπορεί κανείς να τα κάνει γνωστά στους πιθανούς εργοδότες.

Η λειτουργία Skills Assessment που εγκαινίασε το επαγγελματικό δίκτυο είναι πλέον διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες του LinkedIn προκειμένου να είναι ακόμα πιο εύκολο σε όλους τους επαγγελματίες να δείξουν με έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο τα επαγγελματικά τους εφόδια σε πιθανούς εργοδότες.

Μια σειρά από έρευνες που έκανε το LinkedIn έδειξαν ότι ένα ποσοστό 76% των χρηστών του δικτύου θα επιθυμούσαν να έχουν έναν εύκολο τρόπο να πιστοποιούν τις δεξιότητές τους, έτσι ώστε να δείχνουν τα πλεονεκτήματά τους έναντι του ανταγωνισμού. Τo LinkedIn κάνει διαθέσιμο το Skills Assessment το οποίο απαρτίζεται από ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και μέσω του οποίου μπορεί να γίνει πιστοποίηση των γνώσεων του κάθε χρήστη σε ένα δεδομένο γνωστικό πεδίο. Εάν περάσει κανείς με επιτυχία τη διαδικασία του ελέγχου, τότε αποκτά ένα σήμα που μπορεί να προσθέσει στο προφίλ του και να πιστοποιεί με αυτόν τον τρόπο το ότι έχει τις γνώσεις στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο.

Τα Skills Assessments του LinkedIn έχουν σχεδιαστεί από επαγγελματίες και ειδικούς που εργάζονται στο LinkedIn, πολλοί από τους οποίους είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία περιεχομένου στο LinkedIn Learning. Σε περίπτωση που αποτύχει κανείς στα Skills Assessments ενός γνωστικού πεδίου δεν προκύπτει κανένα πρόβλημα, αφού αυτό το γνωρίζει μόνο ο κάθε χρήστης και όχι το υπόλοιπο δίκτυο. Μπορεί κανείς να ξανακάνει το τεστ μετά από χρονική περίοδο τριών μηνών, χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα από το LinkedIn Learning.

Σε κάθε περίπτωση, το LinkedIn τονίζει ότι θα συνεχίσει να προσφέρει εργαλεία προώθησης των δεξιοτήτων του κάθε χρήστη του, προκειμένου να κάνει πιο εύκολη την επικοινωνία μεταξύ των όσων θέλουν να προσλάβουν προσωπικό, αλλά και τους επαγγελματίες που θέλουν να αυξήσουν τις συνεργασίες τους.

Πηγή: Pestaola.gr