Νέα δυναμική για τα ελληνικά ερευνητικά κέντρα: €119 εκατ. από την ΕΤΕπ

    Από: Startup Team

Νέα δυναμική αποκτά το πεδίο της έρευνας και ανάπτυξης στην Ελλάδα, με τη χρηματοδοτική στήριξη €119 εκατ. της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς έξι Ερευνητικά Κέντρα της χώρας. Πρόκειται για μεγαλύτερη επένδυση, που έγινε ποτέ σε ερευνητικές υποδομές στην Ελλάδα και αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στις προοπτικές  της χώρας ως κόμβου παραγωγής τεχνολογικής καινοτομίας.

Οι προγραμματικές συμβάσεις για την αναβάθμιση και επέκταση των Ερευνητικών Κέντρων, που υπέγραψαν χθες το Υπουργείο Ανάπτυξης &  Επενδύσεων και Οικονομικών με την ΕΤΕπ, προβλέπουν τη στήριξη του επενδυτικού προγράμματος με τη μορφή 25ετούς χαμηλότοκου δανείου.

Με αυτό τον τρόπο, καλύπτεται το 50% της επένδυσης για την αναβάθμιση και επέκταση των έξι Ερευνητικών Κέντρων της χώρας, ενώ το υπόλοιπο ποσό Ερευνητικών Κέντρων θα διατεθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η συμφωνία περιλαμβάνει την υποστήριξη της κατασκευής πολλαπλών ερευνητικών υποδομών, την αναβάθμιση και επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων, καθώς και την προμήθεια υπερσύγχρονου τεχνολογικού, εργαστηριακού και επιστημονικού εξοπλισμού.

Τα 6 Ερευνητικά Κέντρα που θα επωφεληθούν από την συγκεκριμένη δράση, είναι: το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» (ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμινγκ), το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), το Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης «Αθηνά» και το Ίδρυμα Βιοϊατρικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ).

Διαβάστε όλο το άρθρο στο sepe.gr