Οι ελληνικές εταιρείες ανακαλύπτουν τα people analytics

    Από: Startup Team

Τα δεδομένα σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό, γνωστά ως “People Analytics” έχουν αρχίσει να αξιοποιούν σταδιακά οι ελληνικές επιχειρήσεις. Σήμερα, οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ωριμότητας όσον αφορά στην αξιοποίηση των people analytics και κατατάσσονται σε 4 επίπεδα.

Σύμφωνα με την έρευνα “People Analytics των Deree και KPMG, η γενική εικόνα δείχνει ότι οι ελληνικές εταιρείες εστιάζουν επί του παρόντος σε περιγραφικές αναλύσεις και χρησιμοποιούν βασικά εργαλεία ή πληροφοριακά συστήματα HR. Ο δε υψηλότερος βαθμός ωριμότητας στη χρήση people analytics περιλαμβάνει προηγμένα είδη ανάλυσης, καθώς και εξελιγμένα εργαλεία και πληροφοριακά συστήματα.

Έτσι, αναδεικνύονται οι εξής κατηγορίες: οι βασικοί χρήστες (24% των εταιρειών), οι ανερχόμενοι (39%), οι εξελιγμένοι (23%), και ένα μικρό ποσοστό πρωτοπόρων (13%). Στις εταιρείες με μεγαλύτερη ωριμότητα χρήσης των people analytics, σύμφωνα με την έρευνα, παρατηρείται υψηλότερη οργανωσιακή και οικονομική απόδοση, καθώς και αποτελεσματικότερη διοίκηση HR.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι τρεις πιο σημαντικοί λόγοι για τη χρήση των people analytics είναι: η λήψη καλύτερων επιχειρηματικών αποφάσεων, η ενίσχυση του μοντέλου διοίκησης με βάση αριθμητικά δεδομένα (data-driven management), καθώς και η ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των εργαζομένων.

Διαβάστε περισσότερα στο sepe.gr