Οι εταιρείες αυξάνουν τις δαπάνες κυβερνοασφάλειας έως και 14%

    Από: Startup Team

Μέση αύξηση 14% στις δαπάνες τους για την κυβερνοασφάλεια σχεδιάζουν οι επιχειρήσεις, παγκοσμίως, την προσεχή τριετία. Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα της IT υποδομής, η ανάγκη εξειδίκευσης σε θέματα ασφάλειας και η γεωπολιτική ή οικονομική αβεβαιότητα είναι οι κύριοι παράγοντες, που καθορίζουν τις δαπάνες κυβερνοασφάλειας για εταιρείες όλων των μεγεθών.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση “IT Security Economics” της Kaspersky, οι δαπάνες κυβερνοασφάλειας πρόκειται να αυξηθούν ξανά τα επόμενα τρία χρόνια τόσο για τις μικρομεσαίες, όσο και για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ούτως ώστε να καλύψουν μια σειρά θεμάτων.

Οι δαπάνες κυβερνοασφάλειας, κατά μέσο όρο, το 2022 άγγιξαν τα $3,75 εκατ., $12,5 εκατ. διατέθηκαν για δαπάνες IT γενικά, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις επένδυσαν $150.000 στην κυβερνοασφάλεια, δαπανώντας κατά μέσο όρο $375.000 για το τμήμα IT.

Μεταξύ των λόγων αύξησης των δαπανών IT, οι ερωτηθέντες επεσήμαναν ιδιαίτερα την πολυπλοκότητα της υποδομής IT (52% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 57% για τις μεγαλύτερες) και την ανάγκη να βελτιωθεί το επίπεδο εξειδικευμένης τεχνογνωσίας σε θέματα ασφάλειας (44% για τις μικρομεσαίες και 46% για τις μεγαλύτερες).

Για το 36% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το 39% των μεγαλύτερων επιχειρήσεων, η εμφάνιση νέων πιθανών κινδύνων λόγω της αυξημένης γεωπολιτικής ή οικονομικής αβεβαιότητας αποτελούν κίνητρα για την αύξηση των σχετικών δαπανών.

Διαβάστε όλο το άρθρο στο sepe.gr