Πώς να αυξήσετε την παραγωγικότητα των εργαζομένων σας

    Από: Startup Team
Για να αυξήσουν την απόδοση των εργαζομένων τους, οι εργοδότες συνήθως επενδύουν σε μια σειρά από οικονομικές ανταμοιβές και κίνητρα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση τους. Αυτές οι παραδοσιακές προσεγγίσεις αναπτύσσουν τις δεξιότητες των εργαζομένων και εμπλουτίζουν την εργασιακή τους εμπειρία. Αλλά οι ειδικοί ανακάλυψαν ένα εκπληκτικά απλό τρόπο για την αύξηση της παραγωγικότητας, ο οποίος έχει χαμηλό κόστος και άμεση επίδραση: καλύτερη διάταξη των θέσεων εργασίας στα γραφεία.

Συγκεκριμένα, μετά από σχετική έρευνα αποδεικνύεται ότι η απόδοση των εργαζομένων επηρεάζεται από εκείνους που κάθονται δίπλα τους – και η σωστή ομαδοποίηση των συναδέλφων μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα και την ποιότητα της εργασίας τους.

Οι ερευνητές, ανέλυσαν δεδομένα δύο ετών από περισσότερους των 2.000 εργαζομένων μιας μεγάλης εταιρίας τεχνολογίας που είναι εγκατεστημένη σε διάφορες τοποθεσίες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Συγκέντρωσαν τα στοιχεία από πέντε διαφορετικές πηγές δεδομένων, τα συγχώνευσαν και δημιούργησαν μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία για κάθε εργαζόμενο. Συγκεκριμένα:

  • Δημιουργήθηκε ένα κύριο αρχείο που περιείχε στοιχεία των εργαζομένων όπως την ημερομηνία πρόσληψης και λήξης της σύμβασης εργασίας τους, το αντικείμενο εργασίας, την αμοιβή τους και τους άμεσους μάνατζερ.
  •  Πραγματοποιήθηκαν δύο έρευνες για τη δέσμευση (engagement) των εργαζομένων σε όλη την οργάνωση.
  • Προέκυψαν μηνιαίες εκθέσεις σχετικά με την τοποθεσία που βρισκόταν κάθε εργαζόμενος και το χώρο στον οποίο βρισκόταν η θέση εργασίας του ανά πάσα στιγμή.
  • Δημιουργήθηκαν χάρτες με τις κτηριακές εγκαταστάσεις και τις κατόψεις των γραφείων, για να υπολογισθεί η απόσταση ανάμεσα σε κάθε θέση εργασίας σε κάθε όροφο.
  • Τα δεδομένα απόδοσης των εργαζομένων κατανεμήθηκαν σε τρεις διαφορετικές μετρήσεις:
  1. Παραγωγικότητα. Μετρήθηκε το μέσο χρονικό διάστημα που χρειάστηκε ένας εργαζόμενος για να ολοκληρώσει μια εργασία. Για κάθε εργαζόμενο σε αυτήν την εταιρία, τα καθήκοντα ήταν αρκετά παρόμοια και είχαν τακτή βάση.
  2. Αποτελεσματικότητα. Μετρήθηκε ο μέσος ημερήσιος ρυθμός με τον οποίο ένας εργαζόμενος χρειαζόταν να παραπέμψει ένα θέμα της εργασίας σε ένα διαφορετικό εργαζόμενο για να προχωρήσει στην επίλυσή του. Αυτό συνέβαινε όταν ο εργαζόμενος δεν μπορούσε να ολοκληρώσει το έργο μόνος του και το ανέθετε σε άλλον.
  3. Ποιότητα. Μετρήθηκε η ικανοποίηση του πελάτη από κάθε εργασία σε μια κλίμακα πέντε σημείων.

Διαβάστε όλο το άρθρο του Πάνου Τσαγκαράκη στο reporter.gr